E-DUANG : วิวาทะ สะท้อน “ความคิด” เพื่อไทย ภูมิใจไทย ก้าวไกล

วิวาทะระหว่าง ส.ส.นิพนธ์ คนขยัน แห่งพรรคเพื่อไทย กับ ส.ส.ทนายแจม ฐิตินันท์ แห่งพรรคก้าวไกล ในประเด็นว่าด้วย”ไม้เรียว”ดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็น”ตัวแทน”

ไม่เพียงเป็นตัวแทนแห่งปฏิบัติการในทาง”การเมือง”ผ่านระบบรัฐสภาด้วยกระบวนการอภิปรายอันเข้มข้น หากแต่ยังสะท้อนจุดต่างอย่างสำคัญในทาง”ความคิด”

นี่ย่อมเป็นสภาพการณ์ในทางการเมืองเหมือนกับกรณีที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แห่งพรรคเพื่อไทย ยืนอยู่เบื้องหน้าคำอภิปรายของ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แห่งพรรคก้าวไกล

จะต่างกันก็เพียงเป็นประเด็นระหว่าง”คลาวนด์” กับ”ไม้เรียว”

นี่ย่อมเป็นสภาพการณ์ในทางการเมืองเหมือนกับพรณีที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ แห่งพรรคภูมิใจไทย ยืนอยู่เบื้องหน้าคำอภิปรายของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ แห่งพรรคก้าวไกล

จะต่างกันก็เพียงประเด็นระหว่าง”ไม้เรียว” กับทรัพย์อิงสิทธิ 99 ปี เท่านั้น

นี่คือการปะทะทาง”ความคิด”ที่กลายเป็นปมทาง”การเมือง”

 

ไม่ว่าจะมองจากกรณี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายนิพนธ์ คน  ขยัน นายชาดา ไทยเศรษฐ์ กับ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ทนายแจม ฐิตินันท์ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์

2 คนแรกอยู่พรรคเพื่อไทย 1 คนแรกอยู่พรรคภูมิใจไทย 3 คนหลังอยู่พรรคก้าวไกล

เหมือนเป็นการปะทะระหว่าง พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย กับพรรคก้าวไกล เป็นความเห็นต่างในทาง”ความคิด”อันสะท้อนและพัฒนากลายเป็นเรื่องทาง”การเมือง”

เป็นเรื่องในทางความคิดที่มีประสบการณ์และบทเรียนมาไม่เหมือนกัน คนหนึ่งคุ้นกับเทคโนโลยี คนหนึ่งไม่คุ้นกับเทคโนโลยี คนหนึ่งอาจคุมกรมที่ดินแต่ไม่รู้เรื่องทรัพย์อิงสิทธิ

คนหนึ่งเติบโตมากับบรรยากาศในการใช้”ไม้เรียว”เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการกับ”นักเรียน”

แต่อีกคนหนึ่งเติบโตพร้อมกับเหตุผลในทาง”จิตวิทยา”ใหม่

 

มั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่มีการเสนอกฎหมายหรือญัตติเข้าไปวิวาทะในลักษณะนี้จะต้องปะทุขึ้นอย่างเด่นชัด

ไม่ว่าจะเป็น”สมรสเท่าเทียม” ไม่ว่าจะเป็น”สุราก้าวหน้า”

เหมือนกับแต่ละวิวาทะจะทำให้ภาพของพรรคก้าวไกลมีความต่างไปจากภาพของพรรคเพื่อไทย ภาพของพรรคภูมิใจไทย แต่หากภายในพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย คิดก็จะรู้สึกได้

แท้จริงแล้วมิได้หมายความว่าภายในพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้คิด ภายในพรรคภูมิใจไทยจะไม่คิด

ยิ่งมีการปักธง”ความคิด” วิวาทะก็จะปะทุลึกซึ้ง กว้างไกล