E-DUANG : จังหวะ แพทองธาร ชินวัตร จังหวะ “เพื่อไทย อะคาเดมี่”

การเกิดขึ้นของ”เพื่อไทย อะคาเดมี่”ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมือง ประเมินว่าเป็น”ก้าว”อันทรงความหมายยิ่ง

เป็นผลแห่งการเข้ามาของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร จากที่เคยอยู่ในสถานะ”หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย”  เข้ามารับผิดชอบใน ตำแหน่ง”หัวหน้าพรรค”อย่างสมบูรณ์

เท่ากับเป็นการประกาศให้รับรู้ว่ายุคแห่ง น.ส.แพทองธาร ชิน วัตร ย่อมเป็นยุคที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตและมีแรงสะเทือน

ไม่เพียงแต่ต่างไปจากพรรคเพื่อไทยในยุค นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หากแต่ยังต่างไปจากยุคที่ดำรงตำแหน่งเป็น”หัวหน้าครอบ ครัวเพื่อไทย”

เนื่องจากตอนเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ในห้วงก่อนการเลือกตั้ง และมีความจำเป็นต้องส่งสัญญาณไปยัง”เสื้อแดง”ที่เคยเป็นฐานเสียงอันทรงความหมาย

จึงจำเป็นต้องมี นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการหัวหน้าครอบครัว

แต่เมื่อเป็น”หัวหน้าพรรค”การเปลี่ยนโฉมย่อมจำเป็น

 

แฟนานุแฟนพรรคเพื่อไทยอาจสัมผัสได้จากก้าวแรกที่สำแดงผ่าน การเคลื่อนไหว “10 เดือนไม่รอ ไปต่อให้เต็ม 10” อันเป็นจังหวะในห้วงก่อน ก้าวไกลBigBang

แต่ที่รับรู้อย่างชัดเจนก็เมื่อมีการจัดทีมชุดใหญ่เพื่อรับมือการ อภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

นี่คือผลงานในการกำกับของ นส.แพทองธาร ชินวัตร

อย่าได้แปลกใจหากจะเป็นการจัดทีม”รุ่นใหม่”อย่างคึกคักหนักแน่นประสานกับรุ่นเก่าแต่ยังมีร่องรอยแห่งความเป็นรุ่นใหม่ดำรงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

นั่นก็เห็นได้จากการจัด นายดนุพร ปุณณกันต์ เป็นคนนำขบวน ขณะเดียวกัน ก็ปิดท้ายโดย นส.ขัตติยา สวัสดิผล ชัดถ้อยชัดคำ

ไม่เพียงแต่ นส.แพทองธาร ชินวัตร จะมาเองหากรับรู้กันว่าอยู่ในการบริหารจัดการโดย”เพื่อไทย อะคาเดมี่”

 

ก้าวแรกอาจเป็นเมื่ออยู่ในบรรยากาศแห่ง”งบประมาณ” ก้าวต่อไปต้องอยู่ในบรรยากาศแห่ง”อภิปรายทั่วไป”ความหมายก็คือ การจัดทัพเพื่อชนกับพรรคก้าวไกล

ความหมายก็คือ มิได้จำกัดขอบเขตแต่เพียงบทบาทในสภา ผู้แทนราษฎรเท่านั้น หากแต่น่าเชื่อว่าจะต้องรุกคืบไปยังการจัดลำดับต่อ”ระบบบัญชีรายชื่อ”แน่นอน

การมาของ”เพื่อไทย อะคาเดมี” จึงเป็นการมาพร้อมกับบท บาทอันทรงพลังของ นส.แพทองธาร ชินวัตร