E-DUANG : มิติใหม่ พิจารณา งบประมาณ มาพร้อมกับ วีระ ธีระภัทรานนท์

การเสนอชื่อ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ เข้าเป็น”กรรมาธิการ”ของพรรคก้าวไกลกำลังส่งแรงสะเทือนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในทางการเมือง

ไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องการหรือไม่ แต่ในแต่ละจังหวะก้าวได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเป็นลำดับ

ตัวอย่างง่ายๆ คือ ข้อสังเกตต่อเงิน 1.5 แสนล้านบาท

หากเป็นความเห็นจาก นส.ศิริกัญญา ตันสกุล อาจได้รับความสนใจและไม่น่าจะมีผลอย่างที่เห็นและเป็นอยู่เมื่อ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ เข้าไปมีบทบาทร่วมด้วย

นั่นก็คือ ไม่ได้มีความสงสัย หากแต่เมื่อเกิดความสงสัยก็ลุกจากที่นั่งเดินเข้าหา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอย่างฉับพลันทันใด

มิได้เป็นการยืนพูดจากตำแหน่งที่มอบหมายให้นั่ง แต่เป็นการลุกขึ้นและเดินไปหาอาจสร้างความประหลาดใจ แต่ก็มีผลอย่างฉับพลัน

ไม่เพียงแต่ทำให้ข้อเสนอ”แขวน”ดำเนินไปอย่างที่รับรู้ หากแต่ยังตกเป็นข่าวและความต่อเนื่องอีกยาวนาน

นั่นก็เพราะสถานะของ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ เป็นสำคัญ

 

นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ถือว่าเป็นสื่อมวลชน”อาวุโส”ที่มากด้วยสถานะทางสังคม และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาว นานและอุดมสมบูรณ์

จบทางด้านรัฐศาสตร์ก็จริง แต่ก็ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านงบประมาณ การอ่านบัญชี

ไม่ว่าเมื่อเป็นนักข่าว ไม่ว่าเมื่อเป็นคอลัมนิสต์ เพียบพร้อม

เมื่อเปลี่ยนจากการเป็นสื่อ”หนังสือพิมพ์” เข้าสู่สื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ ก็ปรับตัวเองกับโลกใหม่ได้อย่างกลมกลืน

แท้จริงแล้ว การเข้าร่วมทางการเมืองมิได้กับพรรคก้าวไกล เป็นพรรคแรก ตรงกันข้าม เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาแล้ว

จึงมิได้ตื่นต่อตำแหน่งใดๆในทางการเมือง และครองตนอย่างสม่ำเสมอต่อฐานานุรูปของตนได้อย่างเหมาะสม

 

การเสนอชื่อ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ เข้าเป็นกรรมมาธิการงบประ มาณจึงสร้างปรากฏการณ์”ใหม่”ในทางการเมือง

เด่นชัดว่ามี”สื่อ”เข้าเป็นส่วนหนึ่งในร่าง”งบประมาณ”

จึงไม่เพียงแต่ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ จะอาศัยความจัดเจนในฐานะที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจและการเมือง หากแต่ยังมีส่วนในการถ่ายทอดเข้าสู่ความรับรู้ของสังคม

ความเรียกร้องในเรื่องการ LIFE จากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ”งบประมาณ”จึงเกิดขึ้นได้เสมอและตลอดเวลา