E-DUANG : ความเป็น สากล LALISA บนรากฐาน บุรีรัมย์ เยาวราช

การดำรงอยู่ของ LALISA ผ่านความนิยมที่ทะยานขึ้นครองกระแสสูงในแต่ละชาร์ท เป็นความน่ายินดีเมื่อมองจากสังคมไทยในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นเสียงชื่นชมจากภายใน”รัฐบาล” ไม่ว่าจะเป็นเสียงชื่นชมจากภายในบาง”พรรคการเมือง”

ในน้ำเสียงที่”ยกย่อง” ก็อยู่ในกระแส”ตรวจสอบ”ไปด้วย

1 เป็นการตรวจสอบผลงานและความสำเร็จของ LALISA ว่ามีปัจจัยและสัมพันธ์อยู่กับรากฐานใด ไม่ว่าในทางสังคม ไม่ว่าในทางศิลปะ ไม่ว่าในทางการตลาด

ขณะเดียวกัน 1 ยังเป็นการตรวจสอบระดับลึกตื้นอันดำรงอยู่ ภายใน”น้ำเสียง”ของคนที่ออกมายกย่องและชมเชยว่า เข้าใจต่อสถานะและการดำรงอยู่ของ LALISA อย่างไร

และมี”เป้าประสงค์”ใดในทางความคิด ในทางสังคมและในทางการเมือง ที่โบราณสรุปว่า”ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร”นั้นชัดเจน

ยิ่งกว่านั้น ความสำเร็จอัน LALISA ได้มายังเป็นคำถามระดับ”บิก”ก่อให้เกิดการสังวรเป็นอย่างสูงในทางความคิด

สังวรในเรื่องเอกลักษณ์และความเป็นไทยในยุคสมัยใหม่

 

LALISA เป็นเด็กบุรีรัมย์ เติบใหญ่อยู่ในสังคมไทยระยะหนึ่งจากนั้นก็เข้ารับการบ่มเพาะ ฝึกปรือ ผ่านระบบการสร้างศิลปิน ของสังคมเกาหลี เป็นเกาหลี”ใต้” มิใช่เกาหลี”เหนือ”

เป็นเกาหลีอันถือได้ว่าเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีรากฐานเป็น ประชาธิปไตยและค้าเสรี อาจมีการถวิลหาประสาทเขาพนมรุ้งอยู่บ้าง อาจประทับใจสีสันของเยาวราชอย่างลึกซึ้ง

แต่เมื่อแสดงออกผ่าน ROCKSTAR ด้านหนึ่ง ก็ติดอยู่กับ กลิ่นอายในแบบ K POP ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง ก็เป็นผลสะเทือนจาก ROCK เจือเคล้ากับ RAP

ไม่ว่ารับฟังผ่านแต่ละจังหวะการโยกเต้น ไม่ว่ารับฟังตามถ้อยคำภาษาที่สำแดงออก อาจใกล้เคียงกับลีลาและการแสดงออกในแบบของ MILLI แต่มีความเป็นสากลยิ่งกว่า

ถามว่าความนิยมต่อเพลง ต่อมิวสิควิดิโอสะท้อนอะไร

 

ยอมรับเถิดว่าการดำรงอยู่ของ LALISA คือภาพแห่งความเป็น“สมัยใหม่”อย่างที่เรียกขานกันว่า โก INTER นี่คือภาพแห่ง”วัฒนธรรม”ที่ครอบงำในระดับ”โลก”

ไม่ว่าจะมาจากเกาหลี ไม่ว่าจะมาจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะมาจากอินเดีย ไม่ว่าจะมาจากอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะมาจากนิวยอร์ค ไม่ว่าจะมาจากลอนดอน

เป็นการดำรงอยู่อย่างเป็น”สากล” แม้กระทั่งโลโก้ภายใต้นามแห่ง LALISA ก็ตาม