E-DUANG : อ่านบทบาท LISA มโนบาล ในฐานะ ทรัพย์สิน ทางปัญญา

ความคึกคักของ #ROCKSTAR มาพร้อมกับ “ข้อมูล” และการ“ตีความ”อันเกี่ยวกับเพลงและสถานการณ์ดำรงอยู่ของ ลลิสา มโนบาล อย่างมากด้วยความอ่อนไหว

เด่นชัดยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าเป็น”สภาพการณ์”ที่มิได้เป็นเรื่องของ”เพลง”ในพื้นที่ของ”ความบันเทิง”อย่างชนิด”เริงรมย์”

ตรงกันข้าม มีกลิ่นอาย”การเมือง”อย่างชนิด”แตกกระจาย”

หากสัมผัสผ่านเทรนด์ของ X เมื่อเวลา 07.55 น.ของวันที่ 28 มิถุนายน อันใกล้เคียงกับเวลาแห่งการลอนซ์ ROCKSTAR ออกมาอย่างเป็นทางการ

มีประเด็นอันเกี่ยวกับลิซ่าปรากฏขึ้นถึง 6 ประเด็นไม่ว่าจะเป็น #LISAXROCKSTAR ไม่ว่าจะเป็น#MusicianLi

SAisBACK หรือ #LLOUD อาจจะมีเพียง 334K ได้รับความนิยมในจ.สมุทรปราการ

อย่างเช่น #LISAxROCKSTAR ขณะที่ #ROCKSTAR ทะยานไปถึง 1.11M

แต่คล้อยหลังจากการเปิดตัวไม่กี่ชั่วโมงก็มากด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทั่งกลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์

 

เรื่องของ LISA เรื่องของ ROCKSTAR เริ่มต้นจากมูลฐานแห่งความบันเทิงอย่างเด่นชัด แต่เนื่องจากฤทธานุภาพที่ดำรงอยู่โดยตัวเองและสภาพสังคม

ก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายจากเนื้อหาในทาง”บันเทิงเริงรมย์”เข้าไปสู่พื้นที่ในทาง”การเมือง”อย่างร้อนแรง

อาจมีจุดเริ่มเปรียบเทียบกับ”อดีต”ใน”ค่ายเก่า”

จากนั้น ก็มีการตีความในลักษณะอันเป็นเงาสะท้อนเหมือน เป็นความอึดอัดเมื่ออยู่ในเกาหลีใต้และเมื่อเป็นอิสระโผผินบินไปในโลกกว้างอย่างเสรี

มีการเบียดขบกับคู่แข่งในวงการทั้งจากญี่ปุ่น 3 เกาะบูรพาและระหว่าง LISA กับเกา กลายเป็นเรื่องในทางชาตินิยม ย้อนกลับมายืนอยู่พื้นที่แห่งความเป็นไทย

กวาดรวมและรุกไล่เข้าไปในพื้นที่ของ Soft Power

 

มองผ่านพื้นที่”ข่าว” LISA อาจยังไม่สามารถยึดครองพื้นที่ข่าวของสื่อ”หนังสือพิมพ์”ได้

แต่กล่าวสำหรับในโลก”ออนไลน์” ดำรงอยู่อย่างเบ็ดเสร็จ

คำถามที่ตามมาอย่างแหลมคมยิ่งก็คือ หากมองบทบาทและ ความหมายของLISA อย่างเป็น Soft Power ถามว่ารากฐานของเธอเป็นผลผลิตของไทย หรือของเกาหลี

การต่อสู้ของเธอในฐานะศิลปินคนหนึ่งต้องการดำรงอยู่ในสถานะใดหากมองจาก”ศิลปะ”และ”การตลาด”