ระเบิดเวลา….พลีชีพ | วัฒน์ เขาชัยสน : ประกวดการ์ตูนมติชนอวอร์ด

ระเบิดเวลา….พลีชีพ | วัฒน์ เขาชัยสน 

ประกวดการ์ตูนมติชนอวอร์ด