E-DUANG : บทเรียน สมชาย วงศ์สวัสดิ์ บทเรียน กระสุน กับ กระแส

การเลือก 200 สมาชิกวุฒิสภา”ใหม่” อาจเป็นพื้นที่จำลองให้เห็นภาพการเลือกตั้งในสนามใหญ่ แต่ก็ดำรงอยู่และดำเนินไปภายในกรอบซึ่งมีลักษณะจำกัด

จำกัดเพราะว่าเป็นการเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ผู้มีสิทธิจะต้องสมัครเข้าไปอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด

มิได้เป็นเรื่องในลักษณะทั่วไปเหมือนกับ”การเลือกตั้ง”

อย่างไรก็ตาม ภายในกระบวนการเลือกอย่างมีสภาพและลักษณะอันจำกัดนั่นเอง ทำให้มีความจำเป็นต้องกระทำการอย่างมีการควบคุมในระดับที่แน่นอน

การจัดตั้งคนของตนเข้าไปในฐานะ”ผู้สมัคร”จึงเป็นเงื่อนไขที่เปิดกว้างให้กระทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคนที่กระทำเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าลึกซึ้งกว่าก็ย่อมได้เปรียบ

ยิ่งเข้าใจต่อกลไกของกระทรวงมหาดไทย ยิ่งเข้าใจต่อกระบวนการจัดตั้งในลักษณะกึ่งราชการ กึ่งอาสาสมัครยิ่งชิงความได้เปรียบได้เหนือกว่า

การจัดตั้งอย่างหลวมๆอาศัยเพียงจิตวิญญาณความสำนึกอาจมีผลแต่ในที่สุดแล้วก็สู้การจัดตั้งผ่านการควบคุมสูงไม่ได้

นั่นแหละที่ทำให้มีความคึกคักและรวมศูนย์ที่บุรีรัมย์ สตูล

 

หากศึกษา”แถลงการณ์”อันมาจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกในระดับประเทศจะเข้าใจถึงความรู้สึกและสภาพความเป็นจริงได้

ที่เรียกว่า”การจัดตั้งโดยธรรมชาติ” ร้อยรัดกันโดย”อุดมการณ์” เป็นความงดงาม เป็นความปรารถนา

ขณะเดียวกัน การกำหนดระบบ”การเลือก”ที่กระแทกเข้าไปในจุดเปราะบางที่สุดแห่งจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ก็ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

นี่คือสิ่งที่ชนชั้นปกครองทุกยุคทุกสมัยเรียนรู้และรุกเข้าไปยึด กุมจุดอ่อนของมนุษย์แต่ละรูปแต่ละนามได้เป็นอย่างดี และเมื่ออยู่ในเทศะที่จำกัดก็สามารถทะลายจิตวิญญาณของมนุษย์ลงได้

ปฏิบัติการ”หักหลังกันเอง”ภายในกลุ่มที่เรียกขานว่า”นักประชาธิปไตย”จึงได้เกิดขึ้น และต่างก็ออกมาเปิดโปงกันและกัน

นี่อาจเป็นธรรมชาติที่รู้กันอยู่ แต่ก็จะต้องเรียนรู้กันต่อไป

 

ผลสะเทือนจากการเลือก 200 สมาชิกวุฒิสภา”ใหม่”น่าจะเป็นบทเรียนอันทรงความหมาย แม้จะเกิดขึ้นในสภาพ”ชั่วคราว” ชะตากรรมของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ จึงมีค่ายิ่ง

ไม่เพียงมีค่าต่อตัว นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เอง หากแต่ยังมีค่าต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรวมถึง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อีกด้วย

การจัดตั้งทางการเมืองเป็นความจำเป็น ไม่ว่าจัดตั้งโดย”กระสุน” หรือจัดตั้งโดย”อุดมการณ์”ผ่านการสร้าง”กระแส”