ภูมิชาย คชมิตร | วัวรินน้ำตานองพื้นถนน : ประกวดกวีนิพนธ์มติชนอวอร์ด

ภูมิชาย คชมิตร | วัวรินน้ำตานองพื้นถนน

ประกวดกวีนิพนธ์มติชนอวอร์ด

 

1.

ฝนอาจดีใจ

หรือเสียใจ

ฉันไม่อาจรู้ได้

แต่

มีวัวตัวหนึ่ง

ยืนร้องไห้

ท้ายรถบรรทุก

 

2.

ฝนรินเป็นสาย

สาย สาย สาย

สาย สาย สาย สาย

วัวร้องไห้ ไห้

ไห้ ไห้ ไห้

ไห้ ไห้ ไห้ ไห้

รถบรรทุกผ่านไป

ผ่านไป ผ่านไป ผ่านไป

น้ำตาวัว

นองพื้นถนน •