มโนสาเร่ | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

มโนสาเร่ | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 

จิตที่ดีอยู่ในกายที่แข็งขัน

ใจที่ดีขมีขมันเอาใจใส่

เมื่อจิตดีใจดีจะมีใด

ไกลว่าใกล้กีดกั้นกรรณิการ์

นกมีหูหนูปีติมีปีก

งัดไม้ซีกด้วยซุงยุงยิ้มร่า

มอดแมลงแมงปอขำหมอปลา

ผู้โค่นป่าทำเก้าอี้ยังมีฤๅ

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้

ไทยรักไทยจีนรักญวนนักหรือ

ตระบัดสัตย์บัดพลีอวดฝีมือ

บ่นอุบอู้หูอื้อเข้าของแพง

นาฬิเกต้นดกตลกดิบ

พรายกระซิบกระซาบสุขไปทุกแห่ง

หฤทยายาดำธาตุสำแดง

ทุ่งแสลงหลวงท้วงคุณหลวงทัก

ทักษิโณโก้เก๋เอละช้า

ฉวยด้ามพร้าคว้าคอปรปักษ์

อวยทั้งเจ้าเอาทั้งอ้นทั้งพลพรรค

เดี๋ยวเจ็บหนักไม่เจ็บเห็บเชื้อรา

ปทัสถานเทียนธูปสถูปสถาน

ของหวานหวานเนยนมรสขมปร่า

เต๋าและเต้าถั่วตัดเพิ่มอัตรา

ลดคุณค่าคนของใครไข่ของคน

เป็นด้วยจิตเปลี่ยนไปในจริต

ซิฟิลิส? ไทรอยด์? ไยถอยร่น

ไทยรักไทยไททาเนียมเทียมสากล

ต่างตอบผลประโยชน์เอื้อเอียนเพื่อไทย! •