ที่ระลึก-สร้างโรงเรียน มงคลเหรียญหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ จ.ราชบุรี

“พระครูธรรมสุนทร” หรือ “หลวงพ่อติ้ว นันทสาโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พระเกจิยุคเก่าอีกรูปของจังหวัดราชบุรี

วัตถุมงคลได้รับความนิยม เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหา นักนิยมสะสมพระทั่วไป และวัตถุมงคลบางอย่าง หาชมของแท้ได้ยากยิ่ง

โดยเฉพาะเหรียญฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2473 เพื่อเป็นที่ระลึกในคราวฉลองโรงเรียน และที่ระลึกผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน สร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้บันทึกไว้

ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอก มีหูเชื่อม ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝน ประทับบนฐานชุกชี มีลายกนกสวยงาม

ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทย เขียนว่า “ที่รฤกในงานฉลองโรงเรียนธรรมสุนทรวิทยาทาน พ ศ ๒๔๗๓” ขอบข้างมีลายกนกล้อมรอบสวยงาม

เป็นเหรียญที่หายาก เนื่องจากผู้ที่มีไว้ในครอบครองเชื่อมั่นและหวงแหน

เหรียญฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์

อัตโนประวัติ พื้นเพเดิมเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว มีชื่อว่า ติ้ว เกิดเมื่อปี พ.ศ.2419

เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.2443 ขณะมีอายุได้ 24 ปี ที่พัทธสีมาวัดสวนพริก (ชื่อเดิมของวัดคูหาสวรรค์) ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการสุทธิ วัดใหม่สี่หมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการไช วัดคูหาสวรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า นันทสาโร

อยู่จำพรรษาเรื่อยมา และเดินทางไปเรียนวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐาน และวิทยาคมจากหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้น

สำหรับวัดคูหาสวรรค์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2445 เดิมมีชื่อว่า วัดสวนพริก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนเตียน ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวน ปลูกผักต่างๆ และนิยมปลูกพริกบางช้างที่มีชื่อเสียง

มีลำดับดับเจ้าอาวาสปกครอง ดังนี้

1. พระอธิการไซ พ.ศ.2428-2448

2. พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อติ้ว) พ.ศ.2449-2474

3. พระปลัดเปลี่ยว พ.ศ.2474 (ครองวัด 5 เดือน มรณภาพ)

4. พระอธิการทองสุข พ.ศ.2474-2480 (ลาสิกขา)

5. พระอธิการกึน พ.ศ.2480-2486 (ลาสิกขา)

6. พระครูธรรมวรทัศ (หลวงพ่อทองดี) พ.ศ.2486-2529

7. พระปลัดทิม ปัญญภาโส พ.ศ.2529-2537

8. พระมหามงคล (สะอิ้ง) ปัญญาวโร พ.ศ.2538-ปัจจุบัน

หลวงพ่อติ้ว นันทสาโร

ในการสร้างวัดคูหาสวรรค์ระยะแรกนั้น เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา นายจีนเต็งและนางมรรค แซ่ตั้น ซึ่งได้ถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ เพื่อสร้างเป็นวัด ต่อมา นางจีนเฮียะและนางทิม ถวายเพิ่มอีก 4 ไร่

ช่วงแรกนั้น ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนแล้วเสร็จเป็นวัดในปี พ.ศ.2428 จึงนิมนต์หลวงพ่อไซ จากวัดบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

หลวงพ่อไซนั้นเป็นพระที่ตาพิการ แต่หูรับฟังเสียงได้ดีมาก และเก่งเรื่องงานก่อสร้าง จึงบริหารจัดการงานของวัดไปได้อย่างราบรื่น

พ.ศ.2448 มรณภาพลงด้วยโรคชรา หลังจากปกครองวัดถึง 20 ปี พระและชาวบ้านวัดสวนพริกได้ร่วมกันจัดงานศพจนแล้วเสร็จ ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง

พ.ศ.2449 ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อติ้ว ซึ่งบวชได้ 7 พรรษา ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน

 

หลังจากขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2450 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจมณฑลราชบุรี ผ่านมาถึงดำเนินสะดวกทรงแวะเยี่ยมวัดสวนพริก หลวงพ่อติ้วและชาวบ้านได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดซุ้มในพื้นที่ตลอดแนวคลองที่จะเสด็จมายังวัด ตามริมคลองยังได้จัดแนวปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างสวยงาม

ระหว่างเสด็จผ่านนั้น ได้ตรัสถึงความสวยงามของซุ้มต่างๆ ว่า ขบวนเรือเสด็จนั้นว่าเหมือนได้แล่นผ่านคูหาสวรรค์ หลังพิธีรับเสด็จ หลวงพ่อติ้ว จึงนำคำชื่นชมนั้นมาตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดคูหาสวรรค์” และใช้ชื่อวัดนั้นจนถึงปัจจุบัน

เมื่อได้เป็นเจ้าอาวาสจึงนำความรู้ในการก่อสร้างที่ถนัดมาพัฒนาวัดเป็นการใหญ่ สร้างกุฏิสองแถวโดยมีหอฉันและหอสวดมนต์อยู่ตรงกลาง สร้างศาลาการเปรียญ (ปัจจุบันรื้อไปแล้ว) สร้างโบสถ์ และสร้างสุสานเก็บศพ (สมัยนั้นเรียกกันว่าโรงทึม)

พ.ศ.2467 เป็นพระฐานานุกรมของเจ้าคุณพระเทพกวี วัดบวรนิเวศวิหาร ที่พระครูวินัยธร

พ.ศ.2469 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูธรรมสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก และเป็นพระอุปัชฌาย์ ในปีเดียวกัน

พ.ศ.2473 สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นแห่งแรกของอำเภอดำเนินสะดวก ชื่อว่าโรงเรียนธรรมสุนทร ปัจจุบันคือโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้บุตรธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และยังได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอีกด้วย

ปกครองวัดเรื่อยมา จนมรณภาพลง เมื่อวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 23 มกราคม 2474

สิริอายุ 55 ปี พรรษา 31 •

 

โฟกัสพระเครื่อง | โคมคำ

[email protected]