ผนังขาว ในศูนย์การค้า

ปริญญา ตรีน้อยใส

แม้ว่าศูนย์การค้ามาบุญครอง จะอยู่ใกล้ที่ทำงาน แต่โอกาสแวะผ่านไปน้อยมาก ด้วยวัยที่ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับสถานที่

จนเมื่อเร็วๆ นี้ มีเหตุให้ต้องผ่านไปมอง จึงพบว่า ศูนย์การค้ามาบุญครองในวันนี้ เปลี่ยนโฉมไปจากเดิม หรือจากก่อนวิกฤตโควิด-19 อย่างมาก เหมือนเป็นศูนย์การค้าเปิดใหม่ มีร้านค้า ร้านอาหาร และบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย

หลังจากตื่นเต้นกับสภาพปัจจุบันที่เห็น ทำให้หวนคิดถึงอดีตเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน ตามประสา สว.

 

จําได้ว่า ตอนที่เปิดใหม่ๆ นั้น ศูนย์การค้ามาบุญครองมีขนาดใหญ่โตมาก มีทั้งศูนย์การค้า โรงแรม และสำนักงาน

เมื่อเจ้าของโครงการเป็นผู้จำหน่ายหินอ่อนสำหรับการก่อสร้างและตกแต่ง มาบุญครองจึงเป็นมหานครหินอ่อนแห่งการช้อปปิ้ง เพราะพื้นและผนังภายนอกอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหมด

ความใหญ่โตของศูนย์การค้ามาบุญครอง ที่มีพื้นที่ร้านค้ามากกว่าแสนตารางเมตร ทำให้เมื่อเริ่มแรกนั้น กิจการร้านค้ายังไม่เปิดบริการเต็มพื้นที่ เมื่อฝ่ายขายไม่ได้วางแผนงานชัดเจน เลยทำให้ร้านค้ากระจายไปทั้งชั้น และทุกชั้นจนเกิดพื้นที่ว่าง ห้องว่างมากมาย แม้จะยอมให้มีการใช้สอยเป็นแผงลอยบ้าง

เป็นที่เก็บสินค้าบ้าง แต่สภาพพื้นที่มืด เป็นที่ลับตา จึงมีคนเข้าไปประกอบการทั้งดีและไม่ดี เป็นที่ทิ้งขยะ ปัสสาวะ ส่งกลิ่นเหม็น

กลายเป็นปัญหาภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าใหม่

 

จึงเป็นที่มาของข้อเสนอให้ปิดด้านหน้าคูหาที่ว่าง ด้วยแผ่นไม้อัดทาสีขาวให้ดูเรียบร้อย จำได้ว่า งานออกแบบง่ายๆ แค่นี้ แต่เมื่อต้องทำทั้งโครงการ ก็ต้องใช้งบประมาณถึงหลักล้าน แต่ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศภายในศูนย์การค้าให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม

เลยกลายเป็นแนวปฏิบัติของศูนย์การค้าอื่นๆ ที่เจอปัญหาเดียวกัน ไม่เพียงแต่ทาสีบนผนัง บางโครงการยังเพิ่มภาพงานกราฟิก เปลี่ยนสีสันต่างๆ จนสวยงาม จนลืมไปว่า พื้นที่นั้นยังว่าง ไม่มีผู้เปิดกิจการ รวมทั้งใช้วิธีเดียวกันกับร้านค้าที่มีอยู่ แต่กำลังปรับปรุง บำรุงรักษา หรือตกแต่งใหม่

แฟนานุแฟนมติชน โดยเฉพาะผู้สูงวัย หากมีโอกาสผ่านไปศูนย์การค้าครั้งต่อไป ลองสังเกตว่า ถ้าเห็นผนังสีขาวหรือสีอื่น หรือผนังวาดลวดลายสวยงาม

นั่นหมายถึง ห้องว่าง หรือกำลังปรับปรุง นั่นเอง •

 

มองบ้านมองเมือง | ปริญญา ตรีน้อยใส