ไพบูลย์ วงษ์เทศ | โลกย์สภา

ไพบูลย์ วงษ์เทศ | โลกย์สภา

 

ททะลุ่มทะลุยฮุยเลยี่เกเก่า

เพียงกำเดากระดี๊กระด๊าแสร้งว่ากึ๋น

กะละแมกะละมังมั่วยังมึน

จะแรมร้างห่างข้างขึ้นด้วยมึนเมา

พิษการเมืองการมุ้งเม้ยมุงจาก

เสื่อลำแพนภูมิภาคพระผ่านเผ้า

ชีหัวร่อหยดน้ำภูมิลำเนา

ปวดหัวเหน่าเมื่อยหัวเข่าถึงเกาคาง

ซื้อแกงถุงข้าวถุงหมั่นหุงหา

เรียมชราต้องเว้นกะระยะห่าง

มัชฌิมาปฏิปทาบอกท่าทาง

อยู่ว่างว่างก็อย่างว่าวางท่าที

ลำดับต้นจนป่วยจนด้วยเกล้า

ความยากจนทนเอาไม่สุ่มสี่

ตีห้าซุ่มสุ่มเสี่ยงเลี่ยงบาลี

เพรียกคุณศรีธนญชัยกะใช้งาน

ทักษิโณโมเมวะเกฌั่น

อำมาตย์รุกประมุขกั้นควงสว่าน

นั่นพุดจีนนี่ประยุทธนั้นพุดตาน

ล่อสังหารล่าสังหารตานขโมย

ขะแมร์ขมายเยื่อนเยียมตระเตรียมเต้า

พระรามเก้าพระลักษณ์สิบกระซิบโส่ย

ในเวลาล้ารวงแรงล่วงโรย

ระโหยโอยระแหงว่าสมาทาน

ธรณีภพนี้มิได้เพ่ง

เป็นบุญเพรงพระท่านหาภักษาหาร

การเมืองไทยวิถีทัศน์หัสการ

สุดสายป่านกระดืบกระดืบไม่คบเรยย์ย์ย์! •