E-DUANG : อ่านภาพ ธรรมดา  โดยปกติ กระบวนท่า วิษณุ เครืองาม

ภาพของ นายวิษณุ เครืองาม เบื้องหน้านักข่าวในการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกหลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา”ของ”นายกรัฐมนตรี

เป็น”ภาพ”ที่ได้รับความสนใจ ติดตาม เฝ้ามองและพิจารณา อย่างเป็นพิเศษ

จุดเด่นของ นายวิษณุ เครืองาม อยู่ตรงไหน

หากเปรียบเทียบตั้งแต่ยังเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ยังเป็นรองนายกรัฐมนตรี กระทั่งมาอยู่ในสถานะแห่งที่ปรึกษา”ของ”นายกรัฐมนตรียังเป็นเช่นเดิม

นั่นก็คือ ภาวะ”เบาสบาย” อันสะท้อนถึง”ความมั่นใจ”

แม้โดยอากัปและกิริยาที่ปรากฏจะชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ สบายอย่างน้อยก็ต้องฟอกไตทุกวัน และใช้เวลาทุกคืนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง

เมื่อเดินเหินจึงอาจไม่คล่องแคล่ว ปราดเปรียว หากแต่มีอาการไหล่ห่อ มีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมิอาจปิดบังได้

กระนั้น นายวิษณุ เครืองาม ก็มิได้”อำพราง”ซ่อนเร้น

ที่สำคัญก็คือ ลักษณะเบาสบายในการตอบทุกคำถามที่กระหน่ำเข้ามาโดยรอบ

 

ภาพที่เห็นเด่นชัดยิ่งว่าเป็นความเบาสบายอย่างปลอดโปร่ง เดินเหินได้ตามปรกติ แม้จะเชื่องช้าไปบ้างตามวัย ตามโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็มิได้เลอะ

ยิ่งคำถามที่ว่าหากประสบกับกระแส”ต่อต้าน”จากภายในของพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไร

“ก็ไม่เดือดร้อน” นั่นคือคำตอบ

“ถ้าต้านมากๆผมก็ไม่อยู่ ไม่แปลก เพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย ปรกติวันอังคารผมอยู่บ้านนอน”

ถามว่า”ความมั่นใจ”ในระนาบนี้มีขึ้นได้อย่างไร

ไม่เพียงแต่เมื่ออ่านท่าทีจาก”นายกรัฐมนตรี”และจาก”หัว หน้าพรรคเพื่อไทย”เท่านั้น หากแต่ยังมาจากความตระหนักรู้ในเส้นทางของตนอย่างทะลุปรุโปร่ง

เป็นความมั่นใจใน”รากฐาน” ไม่เพียงแต่ของตน หากแต่ยังเป็นความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในความจำเป็นต้องมา

 

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ว่าจะคุณอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาล หรืออีกฝ่ายกับรัฐบาล

การทำความเข้าใจ”รูปธรรม”ตามความเป็นจริงสำคัญ

ระดับ นายวิษณุ เครืองาม เหยียบหิมะย่อมไร้ร่องรอยอยู่แล้ว แต่ละกระบวนท่าจึงดำรงอยู่แทบไม่แตกต่างไปจากสูงสุดคืนสู่สามัญในความเป็นตัวตนแห่งตน

ไม่ว่าคนที่คิดจะเอาชนะ ไม่ว่าคนที่คิดจะเล่นบทผู้ช่วงใช้ มิอาจไม่เรียนรู้ มิอาจไม่ต้องทำความเข้าใจ แม้ว่าจะยากก็ตาม