E-DUANG : การดำรงอยู่ สมรสเท่าเทียม เงาสะท้อน เพื่อไทย ก้าวไกล

ทำไม”ครูธัญญ์”ถึงต้องตัดสินใจบินขึ้นเชียงใหม่ไปปรากฏตัวพร้อมกับโปสเตอร์ที่เขียนไว้ด้วยคำ”สุดริด”

คำตอบที่ตรงเป้าที่สุดคือ “Pride Month”

แม้ข้อตกลงโดยพื้นฐานของ”Pride Month”จะเป็นเดือนมิถุนายน และกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน เป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อน

กระนั้น กล่าวสำหรับเชียงใหม่ถือเป็นความพิเศษตรงที่ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันให้เป็นการจัดในลักษณะนำร่องและล่วงหน้าไปตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม

เป็นงานในความรับผิดชอบของ”องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่” อย่างชัดเจน มิได้เป็นงานในความรับผิดชอบของ”ผู้ว่า ราชการจังหวัด”

อย่าได้แปลกใจหากจะเห็นความคึกคักอย่างเป็นพิเศษจาก บรรดาขุนพลแห่งพรรคเพื่อไทย เนื่องจากนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนของพรรคเพื่อไทย

กระนั้น บทบาทของบรรดาขุนพลแห่งพรรคก้าวไกลก็มิได้หลบบังหลังเสาแต่อย่างใด

เช่นนั้นแหละ”ครูธัญญ์”จึงจำเป็นต้องบินด่วน

 

สถานการณ์ฉีก MOU สถานการณ์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566  อาจทำให้สายสัมพันธ์”เดิม”ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลอาจมีรอยร้าวและหมางเมินต่อกัน

แต่เมื่อเป็นเรื่อง”สมรสเท่าเทียม” และเมื่อเข้าสู่เทศกาลแห่ง Pride Month อันคึกคักและสดใส

รอยยิ้มจากพรรคเพื่อไทย รอยยิ้มจากพรรคก้าวไกล หวนคืน

มีความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าร่างกฎหมาย”สมรสเท่าเทียม”จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาและมีผลประกาศและบังคับใช้ในอีกไม่นาน

นี่ย่อมเป็นผลงาน”ร่วม”ที่พรรคเพื่อไทยเกี่ยวแขนคล้องกันกับพรรคก้าวไกลอย่างแนบแน่น มั่นคง

อาจยังไม่สามารถสร้างพลังให้พรรคประชาชาติเปลี่ยนใจได้ แต่กล่าวสำหรับพรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ ย่อมเกิดความคล้อยตาม

 

ถามว่าเหตุปัจจัยใดทำให้ร่างกฎหมาย”สมรสเท่าเทียม”กลายเป็น จุดร่วมอันแข็งแกร่งระหว่างพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล นั่นก็เนื่องจาก”ลักษณะมวลชน”แห่ง”สมรสเท่าเทียม”

เมื่อใดที่ร่างกฎหมาย”สมรสเท่าเทียม”มีผลอย่างสมบูรณ์ในทางการปฏิบัติ นี่คือคลื่นลูกใหญ่อันก่อให้เกิดสั่นสะเทือนในทางความคิดอย่างลึกซึ้งถึงราก

นี่คือรูปธรรมแห่งความเป็น”ทันสมัย” และความเป็น”ยุคสมัยใหม่”อย่างแท้จริงของสังคมประเทศไทย