E-DUANG : คำถาม การเยือน ของ”รัฐมนตรี” คำถาม ภาพอาหาร ที่ดอนเมือง

ภาพการเยือนและตรวจราชการของ นายสุทิน คลังแสง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่กรมต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ แห่งหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

ได้รับการจับตามองและให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง ไม่ว่าในทางการทหาร ไม่ว่าในทางการเมือง

ยิ่งปรากฏภาพ นายสุทิน คลังแสง แวดล้อมอยู่ด้วยพลทหารซึ่งเป็น”ทหารเกณฑ์”เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ยิ่งกลายเป็นจุดเด่น

ไม่ว่าจะมองไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ว่าจะมองไปยังการตระเตรียมต้อนรับของกองทัพอากาศ ไม่ว่าจะมองไปยังการเคลื่อนไหวของ”ทหารเกณฑ์”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏผ่าน”ถาดหลุม” อย่างชนิดที่อุดมสมบูรณ์และชวนกินเป็นอย่างยิ่ง

ในเมื่อเป็น ลาบหมู ในเมื่อเป็นต้มแซ่บกระดูกหมู ในเมื่อเป็นส้มตำปลาร้า ในเมื่อเป็นปลาดุกย่าง 1 ตัว พร้อมกับข้าวสวยและข้าวเหนียว

ถามว่าทำไมต้องเป็น”ลาบ” ทำไมต้องเป็น”ต้มแซ่บ”

 

คล้ายกับเมื่อ นายสุทิน คลังแสง มาจากมหาสารคาม อาหารที่ตระเตรียมเพื่อต้อนรับก็ย่อมต้องเป็นลาบ ต้องเป็นต้มแซ่บ ต้องเป็นส้มตำปลาร้า

ปลาที่มาเป็นเครื่องตกแต่งให้อลังการย่อมมิใช่ปลาทู หากแต่เป็นปลาดุกอุย ตัวใหญ่

สะท้อนการข่าวอันแม่นยำจาก”กองทัพอากาศ”

แต่จากการสอบถามของ นายสุทิน คลังแสง เอง ปรากฏว่าบรรดาทหารเกณฑ์ในสังกัดกรมต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน

การจัดอาการอีสานจึงเหมาะสมและถูกต้องไม่ว่าจะมองจากระดับล่างซึ่งเป็น”ทหารเกณฑ์” ไม่ว่าจะมองระดับบนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จึงสร้างความพึงพอใจในระดับที่ยืนยันได้เป็นความปรีติปราโมทย์ เพียงมิได้อุทานออกมาว่า”แซ่บอีหลี กะเดี้ยกะด้อ”เท่านั้น

มองในด้านการตระเตรียมถือว่าสมบูรณ์และครบถ้วน

 

ในด้านการพีอาร์ประชาสัมพันธ์ ไม่มีใครตำหนิกองทัพอากาศ ไม่มีใครตำหนิความชื่นชมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แต่คำถามที่ตามมาก็คือ ชาวบ้าน”เชื่อ”หรือไม่

โดยภาพที่เห็นและเป็นอยู่เป็นลาบหมู เป็นต้มแซ๋บกระดูกหมู เป็นส้มต่ำปลาร้า เป็นปลาดุกย่าง จริง ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเป็นการหลอกลวง

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่เป็นจริงอย่างที่เห็นทุกวันหรือไม่ หรือเฉพาะในวันที่”ท่านรัฐมนตรี”มาเยือน

นักการเมือง”ติดดิน”ระดับ นายสุทิน คลังแสง มี”คำตอบ”