อาเศียรวาท

อาเศียรวาท

 

เดือนคู่ฟัาสง่างามสยามรัฐ

ใต้ร่มฉัตรพระบารมีจักรีเจ้า

ทรงสืบสานงานถวายคลายบรรเทา

ทุกข์ทวยไทยให้ผ่อนเพลาทั่วถิ่นไทย

นับแต่พระองค์ร่วมฉัตรพิพัฒน์ผล

ผองปวงชนยิ้มย่องสุขผ่องใส

ที่ข้องขัดปัดจนพ้นโพยภัย

ที่ป่วยไข้ทรงผ่อนผันให้บรรเทา

เป็นคู่ฟ้าพระบารมีจักรีราช

เป็นศรีชาติศรีพระนัคราเจ้า

ไพร่ฟ้าอยู่เป็นสุขทุกลำเนา

ขอเหนือเกล้าทรงพระเขษมสำราญ •

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)