E-DUANG : เพลงสวด ท่วงทำนอง K-POP ยั่วเย้า เร้าใจ อย่างชวนติดตาม

การเผยแสดงตัวตนแห่งดนตรีรูปแบบใหม่ วิดิโอประกอบดนตรีรูปแบบใหม่ผ่านกระบวนการปัญญาประดิษฐ์อย่างที่เรียกกันว่า AI นั้นกำลังดำเนินไปอย่างทะลุทะลวง

ลำพังการทะลุทะลวงเข้าไปในแวดวง”ดนตรี”ก็ก่อให้เกิดสภาพตะลึง ตึง ตึง เป็นอย่างสูงอยู่แล้ว

แต่นี่ยังเลือกเข้าไปใน”พื้นที่”ทาง”ศาสนา”ด้วย

ในตอนต้นการเลือกทำ”มิวสิค วิดิโอ” อาจใช้ภาพของสมณะมาเป็น”ยาน”ก็ก่อให้เกิดการขยับในแวดวงของ”ศาสนิก”อันมาก ด้วยความอ่อนไหวอย่างยิ่ง

นั่นก็คือ อาการ”เหล่”จากมหาเถรสมาคม ประสานกับการเฝ้าระวังของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งกรมการศาสนาในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม

ด้วยเวลาแห่งการหยั่งเชิง ทดสอบ อารมณ์ความรู้สึกของสังคมอย่างรวดเร็ว บรรดามือสร้างสรรค์ก็เริ่มปรับรูปแบบโดยมิได้เอาภาพแห่งสมณะมาเป็นองค์ประกอบ

หากแต่”เนื้อหา”ยังแนบแน่นอยู่กับการ”ศาสนา”

 

การนำเอาเนื้อหาบทสวดมนต์ไปปรับประสานเป็นท่วงทำนองในแบบ”เร็กเก้” ก็สร้างความสนใจเป็นอย่างมากอยู่แล้ว ยิ่งเป็นท่วงทำนองในแบบ”เฮฟวี่ เมทัล”ยิ่งร้อนแรง

เหล่านี้ล้วนท้าทายต่อ”ขนบ”และความเคยชินในแบบ”พื้นฐาน”และดั้งเดิมอย่างเป็นของแทร่

แต่ที่เย้ายวนรัญจวนใจมากกว่ากลับเป็น K-POP

ต่อให้เป็นอาจารย์”น้องไนซ์” ต่อให้เป็นผู้มากด้วยความจัดเจนระดับ”น้องหญิง” เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของการเอาท่วงทำนองแบบ N-POP เสนอเข้ามาให้รับฟัง

สมาธิอันเต็มเปี่ยมก็ย่อมแตกกระจาย ไม่ต่างไปจากบรรดาเกจิในป่าเขาพนมพฤกษ์ถูกท้าทายอย่างแน่นอน

การทำให้บทสวดมนต์ดำรงอยู่ภายใต้ท่วงทำนองในแบบเฮฟวี่ เมทัล ก็ท้าทายอย่างยิ่งยวด นี่ยังเป็นเพลงแบบ K-POP

เป้าหมายคือการเสนอท่วงทำนองใหม่ แทนท่วงทำนองเก่า

 

ยอมรับเถิดว่า “เทคโนโลยี” กำลังดำรงอยู่ในสถานะอันเป็น”พระเจ้า”องค์ใหม่ ทะลุทะลวงไปในทุกพื้นที่

ไม่ว่าจะในทาง”การเมือง” ไม่ว่าจะในทาง”วัฒนธรรม”

รวดเร็วยิ่งกว่าการมาของ”เครื่องทอผ้า” รุนแรงยิ่งกว่าการมาของ”นีออน”และ”พลาสติก” ก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างถ้วนหน้าตั้งแต่ศาสนาไปยังการเมือง ดนตรี

การปะทะและขัดแย้งกำลังดำรงอยู่เหมือนกับเป็นธรรมชาติหนึ่งในทางวัฒนธรรม การเมือง