กวินทิพย์ บุญรอด : ประกวดการ์ตูนมติชนอวอร์ด

กวินทิพย์ บุญรอด : ประกวดการ์ตูนมติชนอวอร์ด