แด่ผู้ที่ดีแต่สั่งให้เราปลูกดอกไม้แต่เพียงสีเดียว | รอนฝัน ตะวันเศร้า : ประกวดกวีนิพนธ์มติชนอวอร์ด

แด่ผู้ที่ดีแต่สั่งให้เราปลูกดอกไม้แต่เพียงสีเดียว | รอนฝัน ตะวันเศร้า

ประกวดกวีนิพนธ์มติชนอวอร์ด

 

หากฉันยังพอมี

เรี่ยวแรงในร่องลึกแห่งลำนำเรียกร้อง

ฉันจะยังอยากขอต่อความมืด

ให้แสงสว่างได้สาดส่อง

แม้นั่น…คือปฏิปักษ์ของท่าน

หากฉันยังพอมี

เรี่ยวแรงในกล่องเสียงที่ถูกขอให้ปิดตาย

ฉันยังอยากขอต่อความเงียบใบ้

ให้ถ้อยคำได้เปล่งกังวาน

แม้นั่น…คือสิ่งที่ท่านไม่อยากได้ยิน

หากฉันยังพอมี

เรี่ยวแรงต่อการไถหว่านบางเมล็ดพันธุ์

โปรดอย่าบังคับให้ดอกไม้บาน

เพียงเพื่อชื่นชมแค่ครู่ยามเดียว

แม้นั้น…คือการอยากชื่นชมสีเพียงสีเดียว

 

ปลดปล่อยพวกเรา

นี่ไม่ใช่การขอความเมตตา

หากแต่คือการทวงสิ่งที่เป็นของเรา

สิ่งนั้นจะไม่ใช่ของท่าน

หยุดสั่งให้เราปลูกดอกไม้แต่เพียงสีเดียว •