ประกาศเรียก…ครั้งสุดท้าย ของ ‘วุฒิสภาแอร์ไลน์’ สถานการณ์บ้านเมือง

มุกดา สุวรรณชาติ

สถานการณ์การเมือง กลุ่มอำนาจเก่าจะยังไม่กล้าให้มีการตัดสินคดีของพรรคก้าวไกล แต่ถ้าหลังเลือกตั้ง ส.ว.แล้วก็น่าจะมีการตัดสินได้

สภาพการเมืองเฉพาะหน้าจะอยู่ในแบบที่เรียกว่า

ชักฟืนออกจากเตา

ไฟที่เผาก็ลดลง

แต่ร้อนจะยังคง

ระอุอยู่ทั้งแผ่นดิน

สถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้อยู่ในสภาพหนักถึงหนักมาก ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วทั้งคนชั้นล่าง ชั้นกลาง แม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการก็กำลังโซเซล้มลุกคลุกคลาน หนี้สินก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันเพราะสภาพการค้าไม่ดีขึ้น จะเห็นการปิดตัวของโรงงานและคนตกงานมากขึ้น ยิ่งคนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลซึ่งในภาวะอย่างนี้ไม่มีรัฐบาล ไหนจะแก้ไขได้ในระยะสั้น ถ้าไปให้ความหวังกับประชาชนมากไปจะกลายเป็นผิดหวังยิ่งขึ้น

การแข่งขันทางการเมืองเริ่มต้นที่การคัดเลือก ส.ว. แต่เป็นแบบใหม่ที่ไม่มีใครถนัดและกติกาก็ไม่เอื้ออำนวย จึงมีลักษณะเหมือนชกมวยปิดตา ไม่สามารถปะทะกันได้อย่างหนัก

แต่ในรัฐธรรมนูญ 2560 ส.ว.มีความสำคัญมาก เพราะเราได้เห็นการใช้อำนาจของ ส.ว.แต่งตั้งที่ผ่านมา ซึ่งสามารถทำให้ระบอบประชาธิปไตยปั่นป่วนได้ โดยเฉพาะการมีอำนาจที่โยงไปสู่ระบบยุติธรรม

ดังนั้น เรื่องการเลือก ส.ว.ในช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญที่สุด ไม่ใช่สำคัญระดับต้องสนใจรับรู้ หรือรับฟัง แต่มีความสำคัญระดับที่ต้องเข้าร่วม มากยิ่งกว่าการไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.

เพราะคนที่มีศักยภาพมีความรู้ประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่จะเสียสละไปร่วมเลือก ส.ว.จะมีเป็นหลักหมื่นเท่านั้น ไม่ใช่ 20 ล้านแบบสมัยเลือก ส.ส.

ถ้าคนเหล่านี้นิ่งเฉยอยู่บ้านฟังข่าว ผลที่ออกมาก็คือระบบยุติธรรมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

ข่าวการจัดตั้งผู้สมัคร ส.ว.
เป็นกลุ่มเครือข่าย

เรื่องแบบนี้ตามที่ได้ข้อมูลมามีความเป็นจริงอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีถึง 20 กลุ่มอาชีพ และหลายจังหวัดก็มีจำนวนอำเภอเกินกว่า 10 อำเภอขึ้นไป

ดังนั้น ถ้าจะจัดตั้งหาคนไปลงสมัครเพื่อสนับสนุนบุคคลที่เป็นเป้าหมาย ถ้าทำได้กลุ่มอาชีพละ 5 คน ถ้าทำได้แค่ 12 กลุ่มต่ออำเภอ ก็ต้องใช้คน 60 คน ถ้า 10 อำเภอก็ต้องใช้ 600 คน

แม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถประเมินผลได้อย่างแน่นอนเพราะยังมีกลุ่มอาชีพอีก 8 กลุ่มที่ไม่ได้จัดตั้ง แต่อาจไขว้มาอยู่สายเดียวกัน

เหตุผลที่เขาทำไม่ได้ทั้ง 20 กลุ่มก็เพราะว่าบุคคลในสายอาชีพต่างๆ ไม่ใช่ว่าจะว่าจ้างไปสมัครได้ง่ายๆ มีบางอาชีพที่หาคนสมัครก็ยากอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยี สายการแพทย์ การสื่อสาร อุตสาหกรรม ฯลฯ

ดังนั้น จะเห็นว่าในระดับจังหวัดที่มีอำเภอ 10 อำเภอใช้ 600 คน ถ้ามีถึง 20 อำเภอต้องใช้ถึง 1,200 คน นี่เพียงแค่จังหวัดเดียว ถ้าคิดจะทำ 50 จังหวัด ก็ต้องใช้คน 30,000-60,000 คน

กลุ่มคนที่สร้างเครือข่าย มีความสามารถจริงๆ อาจจะทำได้เกิน10 จังหวัด ซึ่งจะต้องจัดตั้งคนเป็นหมื่นคน

ดังนั้น ตัวแทน ส.ว.แบบจัดตั้งที่ทะลุเข้าถึงรอบคัดเลือกระดับประเทศ อาจจะมีไม่มาก ตามข่าวลือที่บอกว่าเขากำหนดได้หมดแล้ว ลงไปสมัครสู้ก็แพ้ เป็นเรื่องไม่จริง

แต่มีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มที่มีการจัดตั้งจะมีความได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้จัดตั้งถึง 15%

ถ้าหากมีผู้ไปสมัคร ส.ว.จำนวนมาก โอกาสของกลุ่มจัดตั้งที่ได้เปรียบจะไม่เกิน 10%

การสนับสนุน ส.ว.ตามอุดมการณ์

 

แบบไม่มีการจัดตั้ง
ต้องอาศัยปริมาณคนสมัคร

อาจมีคนไปสมัคร ส.ว.เพื่อไปลงคะแนนสนับสนุนผู้สมัครที่มีชื่อเสียงหรือที่ตัวเองชื่นชอบ แบบธรรมชาติก็ไม่ง่าย เพราะการช่วยเหลือนั้นถูกจำกัดด้วยระเบียบการเลือกตั้ง เช่น อาจจะต้องไปสมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกับบุคคลคนนั้น ถ้าหากเป็นอำเภอเดียวกันก็ช่วยเหลือได้ตั้งแต่ระดับอำเภอ

แต่โอกาสที่จะเลือกไขว้รอบ 2 ก็ไม่ง่ายที่จะเจอคนที่เราต้องการสนับสนุน เพราะเป็นการจับสลาก แต่ถ้าคิดว่าเลือกใครก็ได้ที่มีแนวทางพัฒนาประชาธิปไตย จะง่ายกว่า

ผู้ลงสมัคร ส.ว.ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย จะมีโอกาสมากก็ต่อเมื่อมีผู้สมัคร ส.ว.จำนวนมากลงในทุกๆ กลุ่มไม่ว่าจะจับสลาก ไขว้อย่างไรก็จะมีผู้สนับสนุนคนดีมีความสามารถเข้าไปอยู่ในสายเดียวกันได้พอสมควร

ต้องอาศัยปริมาณผู้สมัครมากขนาดไหน?

ในระดับอำเภอกลุ่มอาชีพต่างๆ ควรมีผู้สนับสนุนระบบประชาธิปไตยมาสมัครไม่น้อยกว่า 50 คน เพราะการเลือกรอบ 2 ไม่ให้เลือกตัวเองและคนในกลุ่มเดียวกันก็ห้ามเลือก จึงต้องใช้ผู้เลือกจากหลายกลุ่มอาชีพ

การฝ่าด่านเพื่อให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดยิ่งไม่ง่าย ควรมีคนสมัคร 500 คน ยิ่งจังหวัดใหญ่ยิ่งยากเพราะมีจำนวนอำเภอ 15-25 อำเภอ

ที่สำคัญเมื่อสมัครเข้าไปแล้วก็ควรใช้ความพยายามเข้าไปให้ถึงระดับจังหวัด เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตนเองหรือคนดีเด่น เข้าเป็นตัวแทนไปสู่ระดับประเทศ

พอถึงระดับประเทศได้ก็น่าจะมีข่าวสารพอรับรู้ได้ว่ากลุ่มไหนมีใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็น ส.ว.มารับใช้ประเทศชาติ

แต่สุดท้ายก็ยังจะต้องพึ่งดวงว่าการจับสลากจะทำให้กลุ่มคนที่อยากเลือกไขว้มาอยู่ในสายเดียวกันหรือไม่

คนดีเด่น ควรประกาศลงสมัครในกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อสร้างกระแสประชาธิปไตย และเพื่อได้รับการสนับสนุน

 

ไม่มีทางเลือก มีแต่ต้องเดินไปข้างหน้า

แม้สภาพอากาศจะไม่ดีแต่เครื่องบินลำนี้ก็จะต้องบินไปตามกำหนด ถ้าใครอยากจะขึ้นเครื่องบินลำนี้ เตรียมตัวสมัครได้ ไม่มีเครื่องบินที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อม ไม่มีวันที่อากาศดีที่สุด สำหรับการบินยุคนี้ การบินฝ่าพายุเป็นเรื่องธรรมดา

เราไม่มีทางเลือกมาก แต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ตอนนี้ยังมีเวลาคาดว่าวันรับสมัครจริงคงประมาณวันที่ 20 พฤษภาคม

เมื่อเข้าร่วม ที่จะเสียคือเงินค่าตั๋ว 2,500 บาทและเวลา แต่ถ้าพร้อมใจกันทำจำนวนมากก็จะคุ้มค่า น่าจะผลักดัน ส.ว.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปทำงานในสภาได้จำนวนหนึ่ง

ไม่ว่ากฎเกณฑ์จะเป็นอย่างไร คนที่จะต่อสู้เรื่องกฎเกณฑ์ก็สู้ไปเพื่อให้ได้กฎเกณฑ์ที่ดีที่สุด แต่ผู้สมัครยังต้องการจำนวนมาก เพราะถ้ามีน้อยก็เท่ากับว่าโอกาสเลือกคนดีมีความสามารถ มีประสบการณ์ก็น้อยลงไปด้วย

ถ้าผ่านโอกาสนี้ไปแล้วต้องรออีกถึง 5 ปี

อย่าลืมว่าการเลือกตั้งใหญ่ ที่จะเลือก ส.ส.ทั่วประเทศจะเกิดขึ้นอีกประมาณ 3 ปีเท่านั้น ประเทศยังต้องการ ส.ว.ที่มีคุณภาพ และ ส.ส.ที่มีคุณภาพในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เพื่อร่วมฟื้นฟูทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และระบบยุติธรรม ไม่เตรียมตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีโอกาส

โอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญ โอกาสในการแก้ไขระบบยุติธรรม มาถึงแล้ว เครื่องกำลังจะออก…ตัดสินใจแล้วก็รีบไปขึ้นเครื่อง