ทำไม ‘สิงคโปร์’ อันดับ 1 ในอาเซียน และในโลก

AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN

บัณฑูร วงศ์สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย

สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ 50 ปีก่อน และคนในประเทศยากจนกว่าไทยมาก รายได้ต่อหัวเพียง 511 เหรียญสหรัฐ

หรือประมาณ 10,000 บาทต่อปี (อัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 20 บาท)

ไม่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เหมือนไทย แม้น้ำดื่มก็ต้องซื้อจากมาเลเซีย แต่ปัจจุบัน กลับเป็นประเทศร่ำรวย

คนในประเทศมีรายได้ต่อหัวเมื่อปี 2558 เท่ากับ 51,855 เหรียญสหรัฐต่อปี (ประมาณ 1,815,000 บาท) เพิ่มขึ้น 180 เท่าภายในเวลา 50 ปี
ประเทศนี้ไม่มีคนจน ขณะที่ตัวเลขจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า ประเทศไทยมีคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,492 บาทต่อเดือนมากถึง 8.4 ล้านคน

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สุด ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สุด

ได้รับยกย่องว่าเป็นประเทศที่ (1) ที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่มีการเรียกรับสินบนใดๆ ทั้งสิ้น

(2) มีเครดิตทางการเงินสูงที่สุด รัฐบาลได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ เอเอเอ จากทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ หรือ มูดี้ส์ หรือ ฟิทซ์

(3) เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจที่ดีที่สุด มีกฎหมายชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ

(4) มีความเป็นเสรีในการตลาดที่สุด รัฐบาลส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมที่สุด ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก

(5) ส่งสินค้าออกมากเป็นอันดับ 12 ของโลก มูลค่าการส่งออกไปทั่วโลกมากกว่าไทยในแต่ละปีกว่า 2 เท่า เป็นสินค้าที่เกิดจากการลงทุนของนานาประเทศโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ที่ประเทศต่างๆ เลือกสิงคโปร์เพราะมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระดับเวิลด์คลาส

(6) เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของโลก