นามถนนสายต่างๆ ในอีสาน

ปริญญา ตรีน้อยใส

เรื่องราวที่จะพาไปมองฉบับนี้ ยังคงเป็นเรื่องแผนพัฒนาประเทศทางด้านการคมนาคม เมื่อปี พ.ศ.2490 และยังอยู่ในภาคอีสาน เพราะแผนการสร้างทางหลวงแผ่นดินภูมิภาคอีสานในครั้งนั้น ดูจะมากกว่าภูมิภาคอื่น

ฉบับนี้ ขอเริ่มจากอุบลราชธานี ไปนครพนม ที่มีประกาศนามว่า ถนนชยางกูร เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญ

ปัจจุบัน ผนวกรวมกับทางหลวง 212 (หนองคาย-อุบลราชธานี) ที่เริ่มจากหนองคาย ไปทางทิศตะวันออกตามแม่น้ำโขง ผ่านบึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และไปสิ้นสุดที่อำเภอเมือง อุบลราชธานี

จากอุบลราชธานี ยังมีทางหลวงอีกสายที่สร้างพร้อมกัน ไปถึงเดชอุดม ขนามนามว่า ถนนสถลมารค เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสถล มารคมานิตย์ (สถลมารค สุวรรณเนตร) อดีตนายช่างกำกับแขวง

ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง 24 โชคชัย นครราชสีมา เดชอุดม อุบลราชธานี

 

สําหรับทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม ไปสกลนคร ที่ขนามนามว่า ถนนถีนานนท์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายไสว ถีนานนท์ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางมหาสารคาม ปัจจุบันก็กลายเป็นทางหลวง 213 และ 212

เช่นเดียวกับทางหลวงแผ่นดินสายวารินทร์พิบูล ช่องเมฆ หรือ ถนนสถิตนิมานการ ที่มาจากหลวงสถิตนิมานการ (ชวน สุบียพันธ์ สถิตนิมานการ) อดีตนายช่างกำกับการก่อสร้างปัจจุบัน คือ ทางหลวง 217

ส่วน ถนนปัทมานนท์ ทางหลวงจากร้อยเอ็ด ไปถึงสุรินทร์ นั้น มาจากนามของนายวีรพล ปัทมานนท์ อดีตนายช่างกำกับหมวดการทางสุรินทร์ ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง 214 กาฬสินธุ์ ผ่านร้อยเอ็ด ด่านพรมแดนช่องจอม ไปถึงสุรินทร์

ถนนอรุณประเสริฐ นามทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร อำนาจเจริญ ถึงเขมราษฎร์ ที่ประกาศให้เกียรตินายจำปี อรุณประเสริฐ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทาง ปัจจุบันถนนสายนี้ถูกผนวกรวมกับทางหลวง 202 จากชัยภูมิ ถึงอุบลราชธานี

ในขณะที่ทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ บัวใหญ่ ตลาดไทร ที่ให้ขนามนามว่า ถนนนิเวศรัตน์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสิทธ์ นิเวศรัตน์ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางนครราชสีมา ที่ 1 นั้น

ปัจจุบันก็ถูกผนวกรวมอยู่ในทางหลวง 202 เช่นกัน

 

ทางหลวงแผ่นดินสายต่างๆ ที่พาไปมองคราวนี้ ส่วนใหญ่จะผนวกรวมกับทางหลวงในปัจจุบัน

เหลือเพียงบางส่วนที่อยู่ในเขตเมือง

และกลายสภาพเป็นถนนสายหลักของเมืองไป

ได้แก่ ถนนชยางกูร ถนนสถลมารค และถนนสถิตนิมานการ ในเมืองอุบลราชธานี

ถนนถีมานนท์ ในเมืองมหาสารคาม

ถนนอรุณประเสริฐ ในเมืองยโสธร

และถนนนิเวศรัตน์ ในเมืองชัยภูมิ

ส่วนถนนปัทมานนท์ จะปรากฏทั้งในเมืองสุรินทร์ และร้อยเอ็ด •

 

 

มองบ้านมองเมือง | ปริญญา ตรีน้อยใส