ยาอายุวัดทะนะ / ล้านนา คำเมือง

ล้านนา คำเมือง

ชมรมฮักตั๋วเมือง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อยฯาอายุวัฑฒฯน

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า “ยาอายุวัดทะนะ”

อันที่จริง ตำรายาอายุวัฒนะของล้านนามีหลากตำรา ทั้งที่เป็นตำราจากแพทย์ทางเลือกที่ยังใช้กันอยู่ และที่ปรากฏในเอกสารโบราณ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารโบราณล้านนาประเภทพับสาของวัดมหาวัน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา ซึ่งกล่าวนำเบื้องต้นว่า

“ที่นี้จักกล่าวยังยาอายุวัฒนะ อันวิเศษแล แพงค่านัก ก่อนแล”

ตามด้วยตัวยา ส่วนผสมพร้อมวิธีปรุง ขนาดรับประทาน สรรพคุณ และพิธีกรรม ดังนี้

ตัวยา ส่วนผสม วิธีปรุง และขนาดรับประทาน ต้นฉบับระบุว่า ให้เอาผลสมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม จำนวนเท่าอายุ พริกไทย ขิงชนิดหัวเล็กและฉุน ดีปลี มาบดเป็นผง ผสมนมวัวพอปั้นได้ แล้วบรรจุไว้ในกระออมปิดฝาให้มิดชิด จากนั้นเอาไปฝังในข้าวเปลือก ครบ 1 เดือนค่อยเอาออกมารับประทานวันละครั้ง ครั้งละประมาณเท่าเมล็ดพุทรา

ด้านสรรพคุณท่านว่า หากได้รับประทานยานี้ 20 วันจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

รับประทาน 2 เดือนจะมีเรี่ยวแรงเท่าช้างสาร

3 เดือนมีพลังสามารถเดินทางเทียบเทียมพระอาทิตย์

4 เดือนผมที่หงอกขาวจะกลับดกดำ

5 เดือนตกน้ำก็มิอาจจม

6 เดือนอยู่ใกล้ไฟก็ไม่รู้สึกร้อน

7 เดือนมีพละกำลังสามารถเดินทางไปในอากาศได้

และถ้ารับประทาน 8 เดือนจะมีอายุยืน มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสยิ่งนัก

ตำราอยฯาอายุวัฑฒฯนขอฯงวัดฯมหาวันฯแลฯ= ตำรายาอายุวัฒนะของวัดมหาวันแล

ส่วนพิธีกรรมก่อนจะผสมตัวยา ให้ตั้งพานกำนลครู ประกอบด้วยเงินหนึ่งพัน ทองคำเปลวหนึ่งร้อยแผ่น เบี้ย 13 เส้น หมากแห้ง 13 เส้น ผ้าขาว 1 ชิ้น ผ้าแดง 1 ชิ้น หมากแห้งเป็นเส้นมัดเป็นขด 4 ขด ใบพลูสด 4 กรวย เทียน 4 คู่ แล้วนบไหว้ระลึกถึงคุณพระฤๅษีทั้งสี่ อันได้แก่ ฤๅษีที่มีนามว่า สุกันตะ สุกันทะ สุชนะ และสุริยะ ตั้งสัจจาธิษฐานขอพรท่านให้มีอายุยืนยาว และมีผิวพรรณผ่องใส

ท้ายสุดให้จุดเทียนจำนวน 4 เล่ม แล้วให้สวดมนต์บทสักกัตวา 108 คาบว่า

สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสถัง วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง

พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะระตะนัง โอสถัง วะรัง ปะริพาหูปะสะมะนัง

ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะระตะนัง โอสถัง วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง

สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพโรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ

จากนั้นให้สวดบทให้พรสัพพีอีก 108 คาบว่า

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสตุ

มา เม ภวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ

เมื่อกระทำตามขั้นตอนครบถ้วนก็จะได้ยาอายุวัฒนะไว้ใช้ดังใจปรารถนาตามตำราโบราณที่ยกนำมาเป็นตัวอย่างนี้แล •