เจริญกรุง เจริญนคร / มองบ้านมองเมือง : ปริญญา ตรีน้อยใส

ปริญญา ตรีน้อยใส

มองบ้านมองเมือง

ปริญญา ตรีน้อยใส

 

เจริญกรุง เจริญนคร

 

ระหว่างที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนามถนนในกรุงเทพฯ นั้น เจอะเจอเรื่องน่าสนใจ จึงขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟัง

ด้วยกรุงเทพ และกรุงธนบุรี เป็นเมืองคู่แฝด ตั้งขนาบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในขณะที่ทางฝั่งกรุงเทพมี ถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกของประเทศไทย ที่เริ่มจากพระบรมมหาราชวัง ผ่านย่านค้าคนจีน มาจนถึงคลองผดุงกรุงเกษม แล้วเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ไปตกแม่น้ำที่บางคอแหลม

ทางฝั่งกรุงธนบุรี ก็มีถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกัน คือ ถนนเจริญนคร ที่เริ่มจากถนนสมเด็จเจ้าพระยาและถนนลาดหญ้า ตรงปากคลองสาน ที่อยู่เยื้องกับปากคลองผดุงกรุงเกษม เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงไปถึงคลองดาวคะนอง ไปต่อเนื่องกับถนนราษฎร์บูรณะ

ถนนเจริญกรุงนั้น มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะส่งเสริมการสัญจรทางบก เพิ่มไปจากการสัญจรทางแม่น้ำลำคลองที่มีมาแต่เดิม

ถนนเจริญกรุง เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2404 มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2407 โดยค่าก่อสร้างนั้นมาจากเงินผูกปี้ของชาวจีน

 

ส่วนถนนเจริญนคร เริ่มก่อสร้างหลังจากนั้นหลายสิบปี มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2483 ตามนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้น ที่พบว่าทางฝั่งธนบุรีมีถนนเพียง 11 สาย ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า ในปี พ.ศ.2475 เพื่อให้มีทางสัญจรทางบกเพิ่มขึ้น จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตทางและเวนคืนที่ดินสร้างถนนดังกล่าว โดยมอบหมายให้นายกเทศมนตรีนครธนบุรี (เทศบาลนครธนบุรีเพิ่งมารวมกับเทศบาลนครกรุงเทพ เป็นกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2514) เป็นผู้รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถของพระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติศิริ) นายกเทศมนตรีนครธนบุรีคนแรก และความร่วมมือร่วมใจของชาวธนบุรี ทำให้รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณและเสียเวลาเวนคืนที่ดินในการสร้างถนนดังกล่าว เพราะราษฎรพร้อมใจบริจาคที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืน สำหรับสร้างถนน

เมื่อการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ จึงเรียกขานว่า ถนนมไหสวรรย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกเทศมนตรีผู้มีความสามารถ

แต่พระยามไหสวรรย์กลับเสนอชื่อถนนว่า ถนนเจริญนคร เพื่อให้เป็นดั่งถนนเจริญกรุง ทางฝั่งกรุงเทพ

 

คงเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่ง ที่ได้เล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร

คงเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า ในการพัฒนาเมืองนั้น หากผู้บริหารและประชาชนร่วมมือร่วมใจ บ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้า

คงจะมีเรื่องดีอีกหลายเรื่อง ที่ยังไม่มีใครรู้ ใครเห็น ยกเว้นจะมีการขนานนามให้รู้ เช่น ถนนราษฎร์บูรณะ หรือถนนประชาอุทิศ เป็นต้น

จึงอยากเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ได้รับความชื่นชมจากชาวบ้าน และมี FC เป็นล้าน นำแนวคิดนี้ ชักชวนประชาชนสละแรงงาน เงินทอง ที่ดิน เพื่อสร้างถนน ตรอก และซอย รวมทั้งขยายไปสู่ลาน สวน ห้องสมุด สนามกีฬา

นอกจากไม่ต้องใช้งบประมาณที่มีไม่มากแล้ว ยังสร้างความรัก ความสามัคคี ความภูมิใจ ในภูมิลำเนาของคนในพื้นที่

กรุงเทพฯ ต่อไปอาจเต็มไปด้วย ถนนประชาร่วมใจ ลานคนในซอยร่วมปรับปรุง สวนบริษัท เอบีซีร่วมสร้าง ไปจนถึงสะพานธนาคารฟ้าร่วมบำรุง •