E-DUANG : ภาพโอบกอด ชัชชาติ กับพิธา ในงาน แฟชั่นโชว์ POEM

การปรากฏตัวของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในงานแสดงแฟชั่นโชว์ของห้องเสื้อ POEM สร้างจุดน่าสนใจอย่างยิ่งแล้ว

การปรากฏตัวของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยิ่งน่าจับตา

โดยวัยที่อยู่เลขหลัก 5 สำหรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อาจเป็นเรื่องแปลก เพราะแม้กระทั่งคนที่อยู่เลขหลัก 4 อย่าง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก็ยังเป็นคำถาม

แม้ทั้ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จะอยู่ในกลุ่มสกุล”หม้าย”จากการหย่าร้างอย่างเป็นที่รับรู้จากสังคม ในวงกว้างก็ตาม

กระนั้น พลันที่ปรากฏเงาร่างของ นส.พรรณิการ์ วานิช และ พลันที่ปรากฏเงาร่างของพี่สาว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คำถามที่ตั้ง ขึ้นก็มองเห็นคำตอบ

เพราะที่มาพร้อมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังมี นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ขณะเดียวกัน เมื่อ นส.พรรณิการ์ วานิช ก็อยู่ในงาน การปรากฏของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก็มิได้เป็นเรื่องแปลก

พลันที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ปรากฏ พลันที่ นส.พรรณิการ์ วานิช ปรากฏการรินไหลแห่ง”นโยบาย”จึงคึกคัก

นี่จึงมิได้เป็นเรื่องของ”แฟชั่น”หากแต่อิงอยู่กับ”พลังซอฟท์”

 

เมื่อมองความสัมพันธ์ระหว่าง POEM กับ นส.พรรณิการ์ วานิช ก็เด่นชัดว่า 2 องค์ประกอบนี้มิได้เป็นคนแปลกหน้าระหว่างกันและกัน

เนื่องจาก นส.พรรณิการ์ วานิช นั่นเองที่นำเอาชุดของห้องเสื้อ POEM ไปฉุยฉายในที่ประชุมรัฐสภา

ก่อให้เกิดอาการกระบอกตาร้อนผ่าวอย่างถ้วนหน้า

นั่นเป็นสภาพตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ยังอยู่ และเมื่อเป็นสายสัมพันธ์ที่มีกับ นส.พรรณิการ์ วานิช ไฉนสายสัมพันธ์นี้จะไม่มีต่อมายัง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เนื่องจากพรรคก้าวไกลคือคนบนเส้นทางเดียวกันกับพรรคอนาคตใหม่ที่โยงสายยาวไปยัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิย บุตร แสงกนกกุล

และสามารถเชื่อมถึง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้โดยราบรื่น

 

อย่าได้แปลกใจหากผลสำรวจคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Z ที่ศึกษาระดับ ปริญญาตรีอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะเทคะแนนให้ นายชัช ชาติ สิทธิพันธุ์

และเทคะแนนให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

รวมถึง นส.แพทองธาร ชินวัตร และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และแม้กระทั่งคนวัยดึกอย่าง นายทักษิณ ชินวัตร

นี่คือสายสัมพันธ์อันต่อสายยาวระหว่างคนต่างวัย