อักษรไทยรวมพลัง / ประกวดกวีนิพนธ์มติชนอวอร์ด : ดำรงศักดิ์ บุญสู่

ประกวดกวีนิพนธ์มติชนอวอร์ด

ดำรงศักดิ์ บุญสู่

 

อักษรไทยรวมพลัง

 

อักษรสระวรรณยุกต์ทุกตัวหมด

รวมปรากฏเป็นคำเป็นความหมาย

เป็นเสียงสูงเสียงต่ำเป็นคำคล้าย

พริ้งเพริศพรายเพลินเสนาะเพราะวาจา

ใช้พูดคุยสื่อสารงานชีวิต

ใช้ลิขิตความรู้ชูคุณค่า

เป็นประทีปเทียนทองส่องปัญญา

เป็นคติแห่งชีวาก้าวหน้าไกล

เราทุกคนก็เป็นเช่นอักษร

อยู่ว้าเหว่อาวรณ์ห่อนทนไหว

รวมเพื่อนพ้องผองมิตรร่วมจิตใจ

เป็นอุดมคติไทยให้มุ่งทำ

รวมเป็นคำ ซื่อสัตย์ และ สุจริต

ทางชีวิตสดสใสไม่ตกต่ำ

ทั้ง อดทน เสียสละ เป็นประจำ

มุ่งน้อมนำสังคมให้รมย์สราญ

รวมเป็นคำ สามัคคี มีใจรัก

สังคมจักสุขสมภิรมย์สมาน

รวมเป็นคำ จิตอาสา พาเบิกบาน

ดลบันดาลปรองดองท้องถิ่นเรา

ไม่รวมเป็น ริษยา ด่าเกรี้ยวกราด

ไม่รวมเป็น ฉ้อราษฎร์ อันขลาดเขลา

ไม่รวมเป็น บังหลวง ห่วงไม่เบา

ประเทศเน่าเป็นโพรงถ้าโกงกิน

เราทุกคนคืออักษรอันศักดิ์สิทธิ์

คือชีวิต พยัญชนะ สระทั้งสิ้น

ทั้ง วรรณยุกต์ ยิ่งใหญ่ให้ยลยิน

รวมชีวินปกปักพิทักษ์ไทย

รวมเป็นคำรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ดำรงรัฐสีมาสง่าสมัย

รวมเป็นคำ รักประชาธิปไตย

บันดาลชัยชูเชิดเทิดชาติงาม

พยัญชนะ ยืนยงดำรงประเทศ

สระ คุ้มครองเขตประเทศสยาม

วรรณยุกต์ ธรรมประเสริฐเลิศทุกยาม

ภูมิใจนาม ประเทศไทย จง ไชโย! •