อาเศียรวาท

อาเศียรวาท

 

จากงานทองานถักถึงจักสาน

คือโครงการศิลปาชีพที่พระพันปีหลวง

สร้างชีวิตต้นทุนอบอุ่นทรวง

ให้ผองปวงไพร่ฟ้าผาสุกใจ

ฝีมือทอผ้าไทยก้องไกลหล้า

ด้วยพระบารมีที่ทรงให้

นับแต่ต้นจนบัดนี้ฝีมือไทย

นั้นตรึงตราตรึงไกลในโลกา

มหามงคลเก้าสิบพรรษาพระพันปีหลวง

พระสถิตในดวงใจไทยถ้วนหน้า

เป็นมิ่งขวัญของหมู่เหล่าชาวประชา

ขอพระชนพรรษายืนหมื่นแสนปี

 

ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)