E-DUANG : จังหวะก้าว พิจารณา งบประมาณ เชื่อมร้อย ชัชชาติ เข้ากับ “ก้าวไกล”

ทันทีที่ปฏิบัติการ Open Bangkok ได้เริ่มโดยผ่าน data.

Bangkokgoth/dataset/budget

เสียงเฮสนั่นก็ดังขึ้นจากพลพรรคแห่ง”ก้าวไกล”

ทั้งๆที่โครงการนี้ผลักดันโดยทีมงานของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8 ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เบอร์ 1 จากพรรคก้าวไกล

แต่อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ข้อเสนอว่าด้วย open data เป็นแผนใหญ่ที่นำเสนอและผลักดันตั้งแต่ยุค”พรรคอนาคตใหม่” และรุกอย่างต่อเนื่องผ่าน”งบประมาณ”

ในยุคพรรคอนาคตใหม่ “พี่ไหม” น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล อาจยังต้องอ่านรายละเอียดของร่างพรบ.งบประมาณผ่าน PDF แต่เมื่อถึงยุคพรรคก้าวไกลก็ค่อยๆพัฒนา

เป็นการพัฒนาโดยทีมงาน”เทคโนโลยี”ของพรรคก้าวไกลร่วมกับภาคประชาสังคมแปร PDF มาเป็น Exel/CSV สร้าง ความคึกคักเป็นอย่างมากให้กับกรรมาธิการ”ก้าวไกล”

และเมื่อกทม.ยุค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แปรงบประมาณจากที่เคยเป็น PDF เข้าสู่ Excel/CSV ย่อมน่ายินดี

เป็นความยินดีระหว่าง”ก้าวไกล”กับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

ยิ่งกว่านั้น หากติดตามบทบาทของ “สก.”หรือสมาชิกสภากรุงเทพ มหานครอย่างต่อเนื่องก็จะสัมผัสได้ในการทำทงานร่วมระหว่าง 20 สก.พรรคเพื่อไทยกับ 14 สก.พรรคก้าวไกล

เริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคมอย่างแน่นอน คือการ ถ่ายทอดสดการประชุม”สภากทม.”

นี่คือจุดร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่างอบอุ่น

ภาพเปรียบเทียบระหว่าง “สภาท้องถิ่น” กับ”รัฐสภา”ใหญ่จึงวางเรียงอยู่เคียงกันโดยอัตโนมัติ

อาจทะลุทะลวงไปยังการถ่ายทอดสด”กรรมาธิการ”ด้วยซ้ำ

ความยินดีจากพรรคก้าวไกลต่อกทม.ในยุค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงเป็นความยินดีอันสะท้อนความใกล้ชิดกันในทางความคิดและถูกแปรเป็นปฏิบัติการในทางการเมือง

ยืนยันยุคใหม่ ยุคโปร่งใสของกทม.ยุค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

มั่นใจได้เลยว่าแบบอย่างของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บนหลักการที่เน้น”ทำงาน ทำงาน ทำงาน”จะมีผลสะเทือนในทางความคิดเป็นอย่างสูงต่อนักการเมืองทุกระดับ

ทั้งระดับ”ท้องถิ่น” และระดับ”ประเทศ”

เพราะว่า”ทำงาน ทำงาน ทำงาน”เป็นหลักการทั่วไปที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชน

เมื่อได้รับความวางใจก็มีโอกาสเหมือน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์