เหรียญรุ่นแรก-อายุ 80 ปี พระครูธรรมรสพินิจ (หอม) วัดหนองเสือ กาญจนบุรี / โฟกัสพระเครื่อง : โคมคำ

โฟกัสพระเครื่อง

โคมคำ

[email protected]

 

เหรียญรุ่นแรก-อายุ 80 ปี

พระครูธรรมรสพินิจ (หอม)

วัดหนองเสือ กาญจนบุรี

 

“พระครูธรรมรสพินิจ” หรือ “หลวงพ่อหอม” อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พระเกจิอาจารย์ที่ชาวท่าม่วงให้การเคารพนับถือกราบไหว้เป็นอย่างสูง

วัตถุมงคลได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องเป็นอย่างมาก เหรียญของท่านล้วนมีประสบการณ์แคล้วคลาด ส่งผลให้พระเครื่องของท่านได้รับความนิยมสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหรียญรุ่นแรก ที่จัดสร้างให้บรรดาลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิด

เหรียญหลวงพ่อหอม รุ่นแรก

สร้างขึ้นในต้นปี พ.ศ.2508 มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเหรียญที่หลวงพ่อหอมปลุกเสกเดี่ยว ผู้ที่ได้รับไปต่างมีประสบการณ์กันเป็นอันมาก จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ ทำให้เหรียญรุ่นนี้ได้หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว

ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัว

ด้านหน้า เป็นรูปจำลองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า “เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ”

ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทย เขียนว่า “๒๕๐๘” ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ ขอบด้านหลังใกล้หูเหรียญเว้า

โดยหลวงพ่อจะจารคำว่า “นะ มะ พะ ธะ” กับ “อุทธัง อัทโธ” ไว้ที่หลังเหรียญแทบทุกเหรียญ

 

เหรียญหลวงพ่อหอม รุ่นอายุ 80 ปี

นอกจากนี้ ยังมีเหรียญรุ่นอายุ 80 ปีด้วย

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2524 เพื่อตั้งใจจะแจกในคราวทำบุญอายุครบ 80 ปี แต่เนื่องจากป่วยจนไม่สามารถปลุกเสกได้ และมรณภาพลงเสียก่อน เหรียญรุ่นนี้จึงถือว่าไม่ทันท่าน สร้างเป็นเนื้อทองแดง เนื้ออัลปาก้าชุบทอง และเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล

ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ย่อมุมแบบ มีหูในตัว

ด้านหน้า เป็นรูปจำลองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนคำว่า “หลวงพ่อหอม”

ด้านหลัง เป็นรูปเสือและอักขระยันต์อุ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า “ทำบุญอายุ ๘๐ ปี วัดหนองเสือ กาญจนบุรี” ซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลองพ่อ

ด้วยความที่เหรียญของหลวงพ่อหอม เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์และมีความต้องการของชาวบ้านจำนวนมาก ทำให้ทางวัดมีการสร้างเสริมและย้อนยุคขึ้นมาอีก หลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้ว โดยเหรียญที่ย้อนยุคนั้นโดยมากเลข ๐ ด้านหลังเหรียญจะค่อนข้างกลมไม่เป็นเหลี่ยมแบบข้าวหลามตัดเหมือนรุ่นที่ทัน

นอกจากนี้ เหรียญย้อนยุคบางรุ่นจะมีการตอกโค้ด เพื่อแบ่งแยกเหรียญไว้อย่างชัดเจน

หลวงพ่อหอม กันทรัสส

มีนามเดิมว่า หอม พรหมวิหาร เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2444 บ้านหนองรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดา-มารดาชื่อ นายทองและนางเกลื้อม พรหมวิหาร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

พ.ศ.2465 มีอายุครบบวช เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดหนองหญ้าปล้อง ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2465 ได้รับฉายาว่า กันทรัสส

หลังอุปสมบท เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม โดยเรียนอยู่ในสำนักเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิตรฯ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปจำพรรษาที่วัดบางช้าง ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อเล่าเรียนวิทยาคมกับพระเกจิต่างๆ ในพื้นที่

ทว่า ก็ต้องยุติลงเพียงนั้น เพราะญาติโยมที่ศรัทธาต้องการให้มาเป็นผู้นำ ในการก่อสร้างวัดหนองเสือ ที่ชาวบ้านยังไม่มีวัดไว้ทำบุญและประกอบพิธีทางศาสนา

โดยมาอยู่ที่วัดหนองเสือเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2471

จนเมื่อชาวบ้านสร้างวัดหนองเสือจนแล้วเสร็จ จึงได้พากันนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2480 เป็นต้นมา

 

หลังจากเป็นเจ้าอาวาส ก็ยังคงพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และยังได้พัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้เจริญในศีลในธรรม

นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดสร้างโรงเรียนวัดหนองเสือ (หอมประชาวิทยาคาร) ขึ้นเพื่อเป็นที่เล่าเรียนของเด็กๆ ในพื้นที่ โดยใช้ที่ดินของวัดในการจัดสร้าง

ช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยสมุนไพรและวิชาอาคม ในสมัยก่อนผู้คนนิยมไปสักด้วย

ด้วยทราบกันดีว่ายันต์ที่สักให้นั้นเหนียวชนิดยุงไม่ได้กินเลือด และด้วยเหตุนี้เองทำให้ลูกศิษย์ที่ได้สักบางคนจึงประพฤติตัวไม่ดี จนเมื่อความทราบถึงจึงไม่สักให้กับใครอีกเลยนับแต่นั้นมา

ในด้านวิทยาคมนั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นเดียวกับหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ, หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์ศรีสุขาราม, หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม, หลวงพ่อหมั่น วัดดงสัก ทีเดียว

ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองเสือเรื่อยมา จนเริ่มอาพาธเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2524 ลูกศิษย์ลูกหาได้ช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถ

มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2524

สิริอายุ 79 ปี 10 เดือน 23 วัน พรรษา 59 •