ทุกข์ของคนบางคน / มองบ้านมองเมือง : ปริญญา ตรีน้อยใส

ปริญญา ตรีน้อยใส

มองบ้านมองเมือง

ปริญญา ตรีน้อยใส

 

ทุกข์ของคนบางคน

 

ช่วงเวลาสองสามปีแห่งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สร้างความลำบากให้กับผู้คนทั่วหน้า นอกจากจะสับสนกับข่าวสารทั้งจริงและเท็จของโรคร้ายแล้ว ยังมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่เพิ่มเข้ามา

อันที่จริง รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคร้าย เป็น พ.ร.บ.ใหม่มาแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินและพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่เดิม ที่เจ้าของทรัพย์สินทั้งที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างเคยเสียภาษีไม่มากนักมาก่อน

แต่ด้วยสาระสำคัญในการจัดเก็บภาษีแบบใหม่นี้ มุ่งที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นแล้ว ยังไม่ต้องการให้มีการครอบครองที่ดินมากเกินความจำเป็นการเก็งกำไรที่ดิน หรือเข้าครอบครองแต่ทิ้งร้างไม่ใช้ประโยชน์ใด อัตราภาษีที่จัดเก็บใหม่จึงแปรผันไปกับผู้ใช้และการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยตรง

โดยพิจารณาว่า หากผู้ครอบครองเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าผู้ครอบครองให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ ย่อมก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือรายได้ ส่วนการใช้ประโยชน์นั้น แบ่งออกเป็น เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเกษตร เพื่อพาณิชยกรรม และทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่ใช้เพื่อการใด

โดยอัตราภาษีจะแปรผันไปตามแต่ละกรณีการใช้

 

เช่นว่า ถ้าชื่อเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นชื่อเดียวกับผู้ที่เป็นอยู่อาศัยในทะเบียนบ้าน ก็จะได้สิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ แต่เมื่อชื่อผู้อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านนั้น มีได้ที่เดียว จึงเป็นปัญหาโดยตรงกับผู้มีหลายบ้าน ไม่ว่าจะมีแม่บ้านคนเดียวหรือหลายคน

ผู้ที่เดือดร้อนมากๆ จะเป็นผู้ที่ซื้อเพื่อเก็งกำไร ซื้อแล้วปล่อยร้าง ไม่อยู่ ไม่ใช้ จะต้องเสียภาษีเท่ากับใช้ประโยชน์พาณิชยกรรมอยู่ดี

บางคนที่รู้เรื่องนี้ เลยอาศัยใช้วิธีศรีธนญชัย เกิดเป็นสวนมะนาวหรือไร่กล้วย กลางกรุงกลางเมือง หรือกลางชุมชน กลายเป็นกระแสโซเชียลไป

ยังดีว่า รัฐบาลเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่า บ้านเมืองจะเกิดโรคภัย จึงทอดเวลาจัดเก็บภาษีออกไป จะมาเริ่มดำเนินการจริงจังในปีนี้

 

เนื่องจากเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ท้องถิ่นเอง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ในเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา การจัดเก็บภาษีลดน้อยลงตามธุรกิจที่ชะงักงัน ตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ของรัฐบาล ทุกหน่วยงานท้องถิ่น จึงตั้งหน้าตั้งตาเก็บภาษีใหม่นี้อย่างจริงจัง

สำหรับแฟนานุแฟนมติชน ที่พอมีพออยู่ ไม่ต้องวุ่นวายตกใจในเรื่องนี้ เพราะราคาภาษีที่ต้องจ่ายไม่มากนัก หากไม่เคยจ่าย ก็คิดเสียว่าเป็นการทำนุบำรุงท้องถิ่น ยกเว้นว่าใครมีที่ดินหรือทรัพย์สินมูลค่าเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป อาจตกใจและลำบากใจ เมื่อต้องจ่ายภาษีหลักหมื่นหลักแสน

ก็คิดเสียว่า ช่วยเหลือเพื่อท้องถิ่น จะได้สบายใจ •