สี่พระยา / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ภาพประกอบ : ถนนสี่พระยา /commons.wikimedia.org

กวีกระวาด

ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 

สี่พระยา

 

ชีวิตไม่ยุ่งยากแค่รากโมก

ป่วยเป็นโรคทำอย่างไรถึงไม่ป่วย

บ้างบ่นเบื่อบอกว่าเซ็งว่าเฮงซวย

เห็นหยวกกล้วยหัวเราะดิ้นจะกินเจ

ใส่รำข้าวเล็กน้อยพออ่อยเหยื่อ

โกรธหรือบ้าทาเกลือเต้นเร็กเก้

ปล่อยชีวิตสะเปะสะปะคืบทะเล

ศอกหนึ่งเกร่โฉบไปแล้วฉายมา

ในวงจรวัฏจักรการหักดิบ

พรายกระซิบสื่อสารถึงการฆ่า

ฆ่ากิเลสควรตัดทิ้งอัตตา

แม้ตัณหาตาหันควรบั่นรอน

เลี้ยงชีพตนเฉกเช่นคนปรกติ

หากินสิทำมาอย่าออดอ้อน

แม้ห่ากินเขาให้ศีลเขาให้พร

ค่อยโอนอ่อนไม่ลบหลู่ไม่ดูดาย

เก็บตะวันฝากจันทร์หรือฝากฟ้า

เก็บดวงดาวพราวตาล่ากระต่าย

ให้แข่งเต่าเผลองีบก่อนนอนสบาย

กระโจนพรวดหนวดหายสายซะแล้ว

รุ้งกินน้ำแร้งดีดดิ้นไม่กินน้ำ

กินศพซากพึมพำรูปนามแผ่ว

แม้นามรูปจะเห็นผีและหมีแมว

ทั้งเขี้ยวแข้วก็เสื่อมดับอับประมาณ

ชีวิตไม่ยากยุ่งหนอกรุงเต้ป

โดยสังเขปขึงขังลากสังขาร

ข้ามฟากมุ่งสี่พระยาปัญญาญาณ

เตรียมชามจานไว้นะยะ-สี่พระยา! •