สมุนไพรมหิดล : กะเพราหินปูน

กะเพราหินปูน Plectranthus albicalyx S. Suddee LAMIACEAE

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขนประปราย

ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่ ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่มหรือโคนตัด ขอบใบหยักมนแกมจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขนประปรายทั้งสองด้าน มีต่อมขนาดเล็กด้านล่าง

ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ออกเดี่ยวๆ หรือแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาวได้ประมาณ 15 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มและขนครุย กลีบดอกรูปปากเปิด สีม่วงอมน้ำเงิน

ผล แบบเปลือกแข็งเมล็ดล่อน รูปไข่หรือรูปรี สีน้ำตาลหรือดำ ติดอยู่กับกลีบเลี้ยงติดทน

ใบ กิ่ง ผสมเถาหางไหลแดงและเถาโคคลาน ต้มน้ำดื่ม แก้เบาหวาน บำรุงกำลัง

1 กะเพราหินปูน2 1 กะเพราหินปูน3