สมุนไพรมหิดล : นูดพระ

นูดพระ Flemingia stobilifera (L.) W. T. Aiton var. stobilifera FABACEAE

ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1.5-3 เมตร ลำต้นรูปทรงกระบอก

ลำต้นและกิ่งก้านมีขน

ใบประกอบมีหนึ่งใบ เรียงสลับ รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบเป็นติ่งหนาม ขอบใบเรียบมีขนละเอียดหนาแน่น เส้นแขนงใบ 10 คู่ หูใบรูปใบหอก เรียวแหลม มีริ้ว ยาว 13 มิลลิเมตร

ดอกช่อแบบช่อกระจุกสั้น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมาก

ใบประดับยาวได้ถึง 2 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกรูปดอกถั่ว สีขาวนวลแกมเหลืองอ่อน รูปไข่กลับ มีลายเส้นมาก มีติ่งใบ

ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน มีสองเมล็ด

ใบ ตำพอกแก้ฝีหนอง ใช้ร่วมกับปูนแดง

ยาพื้นบ้านล้านนาใช้ ราก ต้มน้ำดื่มและอาบ แก้ปวดเมื่อย

3 นูดพระ3 3 นูดพระ2