’22 พฤษภาคม’ วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ‘ผู้สมัคร’ คนใด ‘ดวงดาว’ เกื้อหนุน/บทความพิเศษ

บทความพิเศษ

ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ

ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทย

email : [email protected]

Facebook : Classical and Uranian Astrology Thailand

วรเชษฐ์ ตียเกษม ที่ปรึกษา

 

’22 พฤษภาคม’

วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

‘ผู้สมัคร’ คนใด ‘ดวงดาว’ เกื้อหนุน

 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หลังจากจับสลากเบอร์ผู้สมัคร ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มทางการเมือง มีตัวเต็งหลายๆ ท่าน ไล่ตั้งแต่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, น.อ.ศิธา ทิวารี, คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, คุณสกลธี ภัททิยกุล และคุณรสนา โตสิตระกูล

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมๆ ไปกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในทางโหราศาสตร์ดาวบนฟ้าบอกเรื่องราวว่า ในวันนี้เป็นวันที่สุขใจ มีข่าวสารสำคัญของบุรุษผู้มีโชค ผู้ซึ่งมีความเป็นผู้ชำนาญการเป็นพิเศษ ชอบพูดคุย พูดจาคล่องแคล่ว จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง (ในที่นี้คือ ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม) ดาวบนฟ้ายังบอกว่าจะมีอุปสรรคทำให้เกิดการพรัดพรากจากหมู่คณะด้วย

ช่วงนี้จึงเป็นเวลานาทีทองที่ผู้สมัครทุกคนต้องเร่งหาเสียง เรียกคะแนนนิยม พร้อมชูนโยบายให้เด่นชัดเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ให้น่าสนใจทำให้คนเทคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ ทั้งนี้ คาดกันว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ คราวนี้ต้องดุเดือดอย่างแน่นอน การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะผู้สมัครมีแนวความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน มีฐานเสียงที่แบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน อีกทั้งว่างเว้นมานานมากไม่ได้เลือกตั้งมาตั้งแต่ปี 2556

การเลือกตั้งแบบฟรีโหวตที่เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงใน กทม.ได้เลือกผู้ว่าฯ กทม. ตามอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง ด้วยกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองไปพร้อมๆ กับการสะท้อนผลการเลือกตั้งที่เชื่อมโยงไปกับการเมืองระดับชาติ

ความเปลี่ยนแปลงของคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของคน กทม.จึงเป็นเรื่องสำคัญทางการเมือง ดังนั้น ไม่ว่าผู้สมัครจะอิสระหรือสังกัดพรรคก็ตาม ต่างก็มีทั้งข้อดี-เสีย โดยผู้ว่าฯ ต้องร่วมมือกับการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขออนุมัติด้านงบประมาณด้วย

เมื่อตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.เป็นตำแหน่งสำคัญและมีเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น บทความนี้จึงแสดงทัศนะในโหราศาสตร์ของดวงชะตาผู้สมัครกับดาวบนท้องฟ้าที่จะเกื้อหนุนดวงชะตาให้ไปสู่จุดสูงสุด บทความนี้ไม่มีเจตนาในการชี้นำการออกเสียงเลือกตั้งหรือเลือกข้างทางการเมือง จะนำเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาว่า เมื่อดาวพฤหัสฯ ซึ่งเป็นดาวศุภเคราะห์ที่ให้คุณในด้านความสำเร็จ มาสัมพันธ์ดีกับดวงอาทิตย์ในดวงชะตาเกิด เจ้าชะตาย่อมมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จลุล่วงตามประสงค์ มีดวงชะตาดีเกื้อหนุนให้ได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้

ดาวพฤหัสฯ จร สถิต 2 องศา 5 ลิปดา ราศีเมษ จะทำมุมสัมพันธ์ที่ดีดังนี้

ดาวพฤหัสฯ จร ทำมุมกุม (0 องศา) กับคนราศีเมษ เกิดระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-21 เมษายน

ดาวพฤหัสฯ จร ทำมุม 30 องศากับคนราศีพฤษภ เกิดระหว่างวันที่ 20 เมษายน-21 พฤษภาคม

ดาวพฤหัสฯ จร ทำมุม 60 องศากับคนราศีมิถุน เกิดระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-21 มิถุนายน

ดาวพฤหัสฯ จร ทำมุม 120 องศากับคนราศีสิงห์ เกิดระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-21 สิงหาคม

เมื่อพิจารณาดวงชะตาของผู้สมัครว่าสัมพันธ์กับดาวพฤหัสฯ ก็พอจะลุ้นๆ ว่าใครจะเป็นดวงตัวเต็งในทางโหราศาสตร์ จากข้อมูลดวงชะตา (ไม่ระบุเวลาเกิด) ของผู้สมัครตัวเต็งมีดังนี้

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 อายุ 55 ปี

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เกิดวันที่ 20 เมษายน 2515 อายุ 49 ปี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2494 อายุ 71 ปี

น.อ.ศิธา ทิวารี เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2507 อายุ 57 ปี

คุณสกลธี ภัททิยกุล เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2520 อายุ 44 ปี

คุณรสนา โตสิตระกูล เกิดวันที่ 27 กันยายน 2496 อายุ 68 ปี

คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2520 อายุ 44 ปี

คอยมาลุ้นกันว่า ใครมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ขอเชิญชวนให้ทุกๆ ท่านที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ออกไปใช้เสียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งดีๆ ให้กับกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงน่าอยู่กัน

 

หมายเหตุ

ดวงชะตาจรวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 12:00:00 น. กรุงเทพฯ ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (105E) พิมพ์ดวงจาน 2 ชั้น หรือจานจรัญ (45 องศา) ด้วยโปรแกรม Solar Fire พยากรณ์ดวงชะตาใช้พยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียนระบบจาน 2 ชั้น ของ อ.จรัญ พิกุล นำคำแปลความหมายมาจากหนังสือคัมภีร์พระเคราะห์สนธิ อ.พลตรี ประยูร พลอารีย์

อาทิตย์/เมษ = พฤหัสฯ/เมอริเดียน = เสาร์/คิวปิโด = พลูโต/วัลคานุส = พุธ/เมษ = อังคาร/แอตแมตอส = ลัคนา/คิวปิโด = แอตแมตอส/เมษ = อาทิตย์/พฤหัสฯ