น.ร.กลุ่มเสี่ยง-ติดเชื้อโควิด โล่ง!! ศบค.ไฟเขียวสอบ ม.1-ม.4-ทีแคส ’65 / การศึกษา

การศึกษา

 

น.ร.กลุ่มเสี่ยง-ติดเชื้อโควิด โล่ง!!

ศบค.ไฟเขียวสอบ ม.1-ม.4-ทีแคส ’65

 

ได้ข้อสรุปเรียบร้อยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับการจัด “สนามสอบ” ให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว และกลุ่มเสี่ยง ในการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2565

รวมถึงการจัดสนามสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) มีข้อสรุปร่วมกัน

ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไฟเขียวให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่มีอาการไม่รุนแรง หรือระดับสีเขียว สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ชั้น ม.4 และสอบทีแคส

ทั้งนี้ ในการจัดสอบคัดเลือกต่างๆ ในระบบทีแคส กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสนามสอบทั่วประเทศ 213 แห่ง ซึ่งเป็นสนามสอบปกติ แบ่งเป็น สอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) วันที่ 12-15 มีนาคม สอบวิชาสามัญ วันที่ 19-20 มีนาคม และสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) วันที่ 26 มีนาคม

โดยสนามสอบทีแคสสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย 6 สนามสอบ ดังนี้ กรุงเทพฯ ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มธ.) ภาคใต้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และภาคเหนือ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดังนั้น ผู้ที่รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 แต่มีอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว และกลุ่มเสี่ยง จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าสอบ และก่อนการสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้น

เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสนามสอบเพิ่ม สำหรับผู้ติดเชื้อตามที่จังหวัดกำหนด!!

 

ทั้งนี้ แนวทางที่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว และกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสิ่งที่สนามสอบต้องดำเนินการนั้น รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มธ.ในฐานะผู้จัดการระบบสอบทีแคส ปี 2565 ของ ทปอ.แจกแจงว่า ในการทดสอบต่างๆ ในระบบทีแคส ทปอ.ได้จัดสนามสอบพิเศษ ไม่ปะปนกับสนามสอบทั่วไปที่มีอยู่ 213 สนามสอบ โดยประสานงานมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์สอบทั่วประเทศ 6 ศูนย์สอบ แต่สำหรับ จ.จันทบุรี ได้ร่วมกับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) จัดสนามสอบเฉพาะนักเรียนภายในจังหวัด

นอกจากนี้ อาจมีสนามสอบเพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่นๆ โดย ทปอ.อยู่ระหว่างการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนผ่าน www.myTCAS.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดการเข้าสอบได้

ส่วนแนวปฏิบัติในวันสอบจริงนั้น รศ.ดร.ชาลีแนะนำว่า ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยสีเขียว หรือกลุ่มเสี่ยง เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือประสานงานเจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่อาสาในการรับส่ง โดยสนามสอบ มธ.จะเปิดให้มีที่พักสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าพักในวันที่ 11 มีนาคม แต่ถ้านักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่คาดว่าการเดินทางจะมีปัญหา ก็สามารถลงทะเบียนขอสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต และเข้าพักได้ที่ มธ.ศูนย์รังสิต ได้

โดยผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกาย และเตรียมอุปกรณ์เช่นเดียวกับการสอบปกติ

สำหรับสนามสอบ จะจัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อฉีดพ่นข้อสอบ จัดห้องสอบแยก มีการเว้นระยะห่าง ส่วนผู้คุมสอบจะใส่ชุด PPE ในการคุมสอบ และลดการสัมผัสให้มากที่สุด โดยอาจใช้กล้องวงจรปิดในการคุมสอบ

นอกจากนี้ จะจัดห้องน้ำแยก ไม่มีผู้สอบทั่วไปอยู่ในศูนย์สอบ ส่วนอาหารจะจัดบริการจากส่วนกลาง เป็นอาหารกล่องแยก ไม่ปะปนกับผู้อื่น!!

 

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์จากข้อมูลระบาดวิทยาของเด็กอายุ 18 ปี จะติดเชื้ออยู่ที่ 0.4% ดังนั้น เมื่อ ทปอ.นำมาเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 180,000 คน จึงคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 730 ราย

ทั้งนี้ ทปอ.จะเปิดระบบ Mytcas เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักเรียนต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม จนถึงวันที่ 19 มีนาคม เนื่องจากการจัดสอบวันสุดท้าย คือวันที่ 20 มีนาคม

กรณีที่นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ครบ 10 วัน และยังต้องเข้าสอบ ก็กลับไปสอบที่สนามสอบปกติได้ ซึ่งทุกคนจะมีชื่อที่สนามสอบปกติอยู่แล้ว และให้แจ้งยกเลิกการสอบที่สนามสอบพิเศษ

ส่วนเคสที่ผู้เข้าสอบเพิ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนสอบ ทำให้ลงทะเบียนสนามสอบพิเศษไม่ทันนั้น ให้ถือว่า “ขาดสอบ” เช่นเดียวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือป่วยกะทันหันเข้าโรงพยาบาล ไม่สามารถมาสอบได้ ถือว่าขาดสอบ

ซึ่งเป็นมาตรการที่ ทปอ.ดำเนินการอยู่แล้วทุกปี!!

 

สําหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งชั้น ม.1 จะจัดสอบในวันที่ 26 มีนาคม และชั้น ม.4 สอบวันที่ 27 มีนาคม ใน 149 สนามสอบ ศธ.เตรียมดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันของ สธ.อย่างเคร่งครัด โดยแยกสนามสอบสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ปะปนกับผู้เข้าสอบปกติเช่นกัน

นอกจากแยกสนามสอบแล้ว จะแยกทางเข้าออกหากใช้พื้นที่สอบเดียวกัน โดยจัดพื้นที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อ เป็นที่โล่ง หากมีเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีพัดลมดูดอากาศ และผู้คุมสอบสอบต้องใส่ชุด PPE เว้นระยะห่าง 2 เมตร

แต่ที่ ศธ.ยังกังวล คือการเดินทางไปยังสนามสอบของผู้ติดเชื้อ เนื่องจากสนามสอบในจังหวัดใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ จะมีแท็กซี่จิตอาสารับส่งนักเรียนที่ติดเชื้อฟรี แต่จังหวัดอื่นๆ จะต้องหาวิธีรับส่งนักเรียนที่ติดเชื้อไปยังสนามสอบ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ระบุว่า การจัดสอบเข้าชั้น ม.1 และชั้น ม.4 จะต้องเป็นไปตามมาตรการของ สธ. การเตรียมสถานที่สอบของแต่ละจังหวัด ต้องขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประสานเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสม โดยเน้นสถานที่ที่ทำเป็นตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ Community Isolation หรือ CI อยู่แล้วในจังหวัดนั้น หรือประสานสถานที่กับสถานศึกษาในจังหวัด ส่วนผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ ให้เดินทางโดยไม่ใช้รถสาธารณะ ประสานรถจิตอาสา เพื่อนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานที่สอบ กรณีไม่มีรถส่วนตัว ให้ ศธ.และ สธ.ประสานหน่วยงานให้บริการรถรับส่งด้วยอีกทางหนึ่ง

ล่าสุด สพฐ.ได้จัดสอบชั้น ม.4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 11,854 ราย ในจำนวนนี้ 52 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งแยกสอบในอีกห้องที่จัดเตรียมไว้ ผู้คุมสอบสวมชุด PPE มีหมอและพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการสอบผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

นับเป็นข่าวดีๆ สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว และกลุ่มเสี่ยง ที่จะไม่พลาดการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1, ชั้น ม.4 และทีแคส ปีการศึกษา 2565!! •