E-DUANG : จังหวะก้าว ก้าวไกล เลี้ยงกระแส เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร “ผู้ว่าฯกทม.”

การคาดหมายว่า”ว่าที่”ผู้สมัคร”ของพรรคก้าวไกลที่จะเสนอเข้าชิงชัยในตำแหน่ง”ผู้ว่าฯกทม.”ก่อนการประกาศตัวในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคมมีอยู่ 2 คน

1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 1 นายสุรเชษฐ์ ประวีณวุฒิวงศ์

เพราะเห็นภาพ”ข้างหลัง”ของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ปรากฏขึ้นในคลิป”นำร่อง”เหมือนกับจะเป็นการใบ้บอกว่าต้องเป็น คนๆนี้อย่างแน่นอน

ประสานเข้ากับวัยของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร มีความใกล้ เคียงกับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประสานเข้ากับอาการใบ้บอกว่าหน้าตาดีกว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ขณะเดียวกัน ที่เห็นว่าหากมิใช่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก็น่าจะเป็น นายสุรเชษฐ์ ประวีณวุฒิวงศ์ เนื่องจากทั้ง 2 ล้วนมีพื้นฐานมาจาก”วิศวกร”เหมือนกัน

จึงเท่ากับชู”วิศวกร”ขึ้นชิงชัยกับ”วิศวกร”อันเป็นคู่ต่อสู้

เพราะไม่ว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่ว่า นายสุชัชวีร์ สุวรรณ สวัสดิ์ ล้วนมีพื้นฐานมาจาก”วิศวกร”

 

ภายในความคาดหมายว่าหากไม่เป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก็ต้องเป็น นายสุรเชษฐ์ ประวีณวุฒิพงศ์ ทุกอย่างมีความแตกต่างไป จากกรณีของตัวเก็ง 2 คนก่อนหน้านี้

นั่นก็คือ การเอ่ยนามของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ การเอ่ย นามของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล

เพียงคล้อยหลังการเอ่ยนามออกมาไม่นานก็ได้รับการปฏิเสธ

กระนั้น มีความเป็นจริงหนึ่งสำหรับ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวุฒิ วงศ์ ที่ไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลย คือ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวุฒิวงศ์ อยู่

ในฐานะเป็นประธานอนุกรรมการเลือกสรรผู้สมัคร”ผู้ว่าฯกทม.

เป็นไปได้หรือที่จะเสนอชื่อตัวเองเข้าเป็น”แคนดิเดต”

 

ความนิ่งเงียบของพรรคก้าวไกลท่ามกลางการคาดหมายจากภาย นอกจึงกลายเป็นอีกสีสันหนึ่งที่เรียกเร้าความสนใจ

ไม่ว่าจะมองจากด้านของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ว่าจะมอง จากด้านของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

การรอคำตอบในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคมจึงทรงความหมาย