แรงต้าน ‘บ่อน’ มาจากไหน/เมนูข้อมูล / นายดาต้า

เมนูข้อมูล / นายดาต้า

 

แรงต้าน ‘บ่อน’ มาจากไหน

 

การปลุกกระแส “เปิดบ่อนเสรี” หรือ “แก้กฎหมายให้เปิดบ่อนได้” กลับมาอีกครั้ง เหมือนกับที่นำเสนอกันทุกๆ ปี แต่คราวนี้ดูจะต่างจากที่ผ่านๆ มา

นั่นคือเสียงคัดค้านจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันต่างไม่เอาเป็นเอาตายเหมือนที่เคย ออกจะนิ่งๆ จนคล้ายว่าเริ่มเห็นดีเห็นงามด้วยซ้ำ

มีผู้ประเมินว่าอาจจะเป็นเพราะ สภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดหนัก จนเป็นที่รับรู้กันทั่วว่ารัฐบาลมีแต่รายจ่าย หาช่องทางที่จะสร้างรายรับเพื่อสร้างความสมดุลไม่ได้ ทำให้ต้องก่อหนี้มากมายมาตั้งงบประมาณแบบเป็นภาระให้คนรุ่นหลังต้องชดใช้

เมื่อการ “อนุญาตให้เปิดบ่อน” เป็นหนทางที่จะทำให้ “คนรุ่นปัจจุบัน” รับผิดชอบต่อฐานะทางการเงิน การคลังของประเทศได้บ้าง ก็น่าจะมีสำนึกที่จะยอมรับบ่อนที่แม้อาจจะเสี่ยงต่อการสร้างปัญหา แต่เป็นปัญหาที่คนรุ่นนี้สมควรรับสภาพ เพื่อบรรเทาภาระที่จะตกทอดไปถึงคนรุ่นหลัง

ส่วนในอนาคตจะหาทางคลี่คลายอย่างไร ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะตัดสินใจ

การเสนอเปิดบ่อนเสรีจึงไม่มีเสียงคัดค้านอะไรมากนัก จนมีหลายคนเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเปิดได้เสียที

 

ดังนั้น จึงมีความน่าสนใจยิ่ง เมื่อ “นิด้าโพล” เลือกที่จะทำสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่”

คำตอบออกมาน่าสนใจตั้งแต่คำถามแรก “ท่านเคยเข้าบ่อนกาสิโนหรือไม่” ที่ร้อยละ 93.70 ตอบว่าไม่เคยเข้า มีคนแค่ร้อยละ 6.30 เท่านั้นเคยเข้าบ่อน

เมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย” ร้อยละ 46.51 ไม่เห็นด้วยเลย ที่ตอบเห็นด้วยมาก มีร้อยละ 21.25, ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 18.13, ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 10.32 ที่เหลือร้อยละ 3.79 ไม่ตอบ

รวมความแล้ว คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลว่าเพราะเป็นการมอมเมาประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหาหนี้สิน อาชญากรรม หรือประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรจะมีการพนันแบบถูกกฎหมาย

 

หากความคิดเห็นของประชาชนตามผลโพลนี้เป็นกระแสที่แท้จริงในการต่อต้านบ่อนการพนันผิดกฎหมาย

ที่จะเกิดขึ้นคือการต่อต้านการอนุญาตให้เปิดบ่อนจะยังเป็นอุปสรรคสำหรับประเทศไทย

เหตุผลที่ว่า มีบ่อนอยู่ทั่วทุกชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ที่เข้าไปเล่นส่วนใหญ่เป็นคนไทย รวมถึง “บ่อนที่เปิดโดยไม่ถูกกฎหมาย” มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้นคือ เป็นที่รับรู้ว่าการพนันออนไลน์ ซึ่งมีสารพัดรูปแบบ เข้าถึงทุกผู้ทุกคนด้วยงบประมาณโฆษณามหาศาล

เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาล เป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

ในสภาพความเป็นจริงเช่นนี้ หากมองอย่างตรงไปตรงมา คนส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยกับที่รัฐบาลจะอนุญาตให้เปิดบ่อน เพื่อสร้างรายได้มาบรรเทาภาระของคนรุ่นหลัง

แต่กลับกลายเป็น ผลโพลออกมาว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

หากกระแสอนุญาตเปิดบ่อนเป็นไปตามผลโพล

ผลประโยชน์มหาศาลจะเป็นของเจ้าของธุรกิจบ่อน และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องที่รอเก็บส่วย

เป็นรายได้สร้างความร่ำรวยมหาศาลให้ธุรกิจใต้ดิน ที่ไม่มีใครพูดถึงการมอมเมา