มองบ้านมองเมือง : ศูนย์การครัว / ปริญญา ตรีน้อยใส

ปริญญา ตรีน้อยใส

 

 

ศูนย์การครัว

 

กิจการส่งสิ่งของ เอกสาร และอาหาร โดยพนักงานขับรถจักรยานยนต์ กำลังเป็นที่นิยมในบ้านเรา และเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และเอเชียตะวันออก

ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสมงกุฎ มีการประกาศให้ทำงาน เรียน ใช้ชีวิตอยู่แต่บ้าน ห้ามเดินทางไปไหนโดยไม่จำเป็น ผนวกกับการห้ามนั่งรับประทานในร้านอาหาร ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้การสั่งและส่งอาหารคึกคักมากขึ้น

การสั่งอาหารเครื่องดื่มมารับประทานที่บ้านหรือที่ทำงาน จึงกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในเวลานี้

และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

 

ร้านอาหารที่ทุกวันนี้ใช้เพียงพื้นที่ครัว ผลิตอาหารเพื่อส่งไปที่ต่างๆ ยังให้บริการลูกค้าจำนวนมากขึ้นกว่าจำนวนที่นั่งจำกัดในร้านแบบเดิม ยังให้บริการได้มากขึ้นกว่าชั่วโมงปกติ ส่งผลให้หลายร้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

เดิมทีการขยายสาขาร้านอาหารไปบริการในหลายๆ พื้นที่ นอกจากจะมีปัญหาในการลงทุนเช่าพื้นที่ สร้างครัว ว่าจ้างเชฟ และพนักงาน ยังมีปัญหาการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและรสชาติอาหาร

การมีครัวกลางแห่งเดียว ที่เรียกขานกันว่า cloud kitchen ทำหน้าที่ผลิตอาหารส่งตามที่ต่างๆ จึงลดค่าใช้จ่ายเรื่องก่อสร้างครัว ติดตั้งอุปกรณ์ และว่าจ้างพนักงาน หรือส่งให้ร้านอาหารสาขา ที่ทำแค่อุ่นหรือจัดแต่งเท่านั้น

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ตั้งครัวกลางนั้น ต้องสัมพันธ์กับพื้นที่บริการ และเส้นทางการสัญจรสะดวกของรถจักรยานยนต์

 

จึงเป็นที่มาของการรวมครัวกลางของร้านอาหาร เป็นศูนย์การครัว คล้ายการรวมร้านอาหารในศูนย์การค้า เป็นศูนย์อาหาร

จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนขาด นอกจากสภาพร้านอาหารจะเปลี่ยนไป เหลือเพียงครัวแล้ว ศูนย์การค้าที่เคยมีศูนย์อาหาร หรือเป็นศูนย์รวมร้านอาหารก็จะเปลี่ยนไปเป็นศูนย์รวมครัว

ในศูนย์การครัว ที่มีเพียงครัวของแต่ละร้าน จึงไม่ต้องตกแต่งสวยงามและไม่ต้องใหญ่โต หากมีที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวนมาก และมีที่นั่งพักรอของพนักงานอย่างพอเพียง ส่วนทำเลนั้น ไม่ต้องอยู่ในย่านชุมชน ไม่ต้องใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือถนนสายสำคัญ เพียงแค่รถจักรยานยนต์เข้าถึงหรือเดินทางสะดวก

ศูนย์การครัว สามารถแทรกอยู่ตามซอกมุมเมือง หรือกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนของการผลิตและส่งอาหาร

ศูนย์การครัว จึงเป็นอีกประเภทหนึ่งของอาคาร ของการใช้พื้นที่ และเป็นกิจกรรมใหม่ของคนเมือง

เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนขาด ในด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง