การศึกษา : เปิดเกณฑ์คัดเลือก…ทีแคส 2565 ก่อนปรับสอบ ‘ออนไลน์’ เต็มรูปแบบ

 

 

เปิดเกณฑ์คัดเลือก…ทีแคส 2565

ก่อนปรับสอบ ‘ออนไลน์’

เต็มรูปแบบ

 

ประกาศเป็นทางการไปแล้ว สำหรับแนวทางการคัดเลือกในระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มีนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ทปอ.เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยที่ประชุม ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับลดการสอบในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 ให้น้อยลง และลดการคัดเลือกเหลือเพียง 4 รอบ 4 รูปแบบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 รอบโควต้า รอบที่ 3 รอบแอดมิสชั่นส์ โดยยกเลิกรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 ที่ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก และรอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ

ซึ่งทุกรอบจะ “ยกเลิก” การใช้คะแนน “โอเน็ต” เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือก

นอกจากนี้ การสมัครคัดเลือกในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 ยังเปิดให้ “สละสิทธิ์” ในระบบได้ 2 ช่วง ได้แก่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รอบละ 1 วันเท่านั้น โดยให้เลือกสละสิทธิ์ได้เพียงรอบเดียว คือเลือกสละสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 2

ส่วนในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 “ไม่อนุญาต” ให้สละสิทธิ์

ฉะนั้น ถ้าผู้สมัครไม่ต้องการเข้าเรียนในคณะใดๆ ก็ตามใน 2 รอบนี้ ก็ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิในระบบ

สำหรับการสมัครในรอบที่ 3 “มหาวิทยาลัย” จะออกเกณฑ์การคัดเลือกเอง โดยผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงตามลำดับความชอบ ส่วนค่าสมัครเริ่มจาก 150 บาท หากเลือกสูงสุด 10 อันดับ จะต้องจ่ายค่าสมัคร 900 บาท

โดยมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่เกณฑ์ และรายละเอียดของระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 ในช่วงปลายปี 2564!!

 

ทั้งนี้ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบทีแคส ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสมัครในระบบทีแคส ประจำปี 2565 ว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดทั้งหมด รวมถึงจะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมปลาย หรือ GPAX มาใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกหรือไม่

ดังนั้น “ผู้สมัคร” ดูต้องเกณฑ์การคัดเลือกอย่างรอบคอบ

ส่วนการบริหารจัดการสิทธิในระบบทีแคส ดร.พีระพงศ์ย้ำว่า 1 คน มี 1 สิทธิ ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ในระบบได้เพียง 1 ครั้ง เพื่อสมัครคัดเลือกรอบต่อไป

โดยการสละสิทธิ์ กําหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิในระบบแล้ว ต้องสละสิทธิ์ “ผ่านระบบ” เท่านั้น ถึงจะถือว่าสมบูรณ์ สามารถใช้สิทธิสมัครทีแคสในรอบต่อไปได้ โดยระบบกําหนดให้สละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง หากไม่ยืนยันสิทธิในระบบ จะถือว่าไม่ใช้สิทธิ

สำหรับใครก็ตาม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว และต้องการลาออก โดยยื่นลาออกกับมหาวิทยาลัย หรือแจ้งลาออกผ่านอีเมล หรืออื่นๆ ระบบยังถือเป็นผู้ที่มีสถานภาพ และเป็นผู้ยืนยันสิทธิในระบบ

จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อๆ ไปของระบบทีแคส ปี 2565 ได้!!

 

นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้คลอดปฏิทินการดำเนินงานในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564-21 มิถุนายน 2565 โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 9 ธันวาคม ผ่าน www.mytcas.com

รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครเอง ประกาศผลในระบบ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ สละสิทธิ์ในระบบ วันที่ 9 กุมภาพันธ์

รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครเอง ประกาศผลในระบบ วันที่ 4 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิ วันที่ 4-5 พฤษภาคม สละสิทธิ์ วันที่ 6 พฤษภาคม

รอบที่ 3 รับสมัคร วันที่ 2-10 พฤษภาคม ประกาศผลในระบบครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 18-19 พฤษภาคม

และรอบที่ 4 มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน

แต่การรับสมัครในระบบทีแคสในรอบที่ 4 จะแตกต่างจากเดิมที่ให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง แต่ทีแคส ปีการศึกษา 2565 ทปอ.จะประกาศผล และให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิในระบบด้วย โดยประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน ยืนยันสิทธิ วันที่ 8-9 มิถุนายน และประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 18-19 มิถุนายน!!

 

สําหรับรายวิชาสอบกลางที่ใช้ในการคัดเลือกทีแคส ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย การสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และ 9 วิชาสามัญ

เริ่มรับสมัครวันที่ 15-28 ธันวาคม สอบ GAT และ PAT วันที่ 10-13 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 18 เมษายน และสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 19-20 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 20 เมษายน

ทั้งนี้ การสมัครสอบ GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ ของทีแคส ปีการศึกษา 2565 จะ “ปรับเปลี่ยน” ไป เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) “ไม่ได้” เป็นผู้จัดทำข้อสอบทั้งหมดแล้ว

สาเหตุที่ สทศ.ไม่ได้เป็นผู้จัดทำข้อสอบทีแคสแล้ว ผู้จัดการระบบทีแคส ระบุว่า สทศ.ปฏิเสธที่จะจัดทำข้อสอบทั้งหมด ดังนั้น ทปอ.จะคัดเลือกสถาบันจัดทำข้อสอบเอง

โดยได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำข้อสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ส่วนวิชา GAT 1 ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดทำข้อสอบ และวิชาที่เหลือ ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้จัดทำ

ฉะนั้น แนวข้อสอบที่ใช้ในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 จะ “เปลี่ยน” ไป โดย ทปอ.จะไม่ปรับเนื้อหาการออกข้อสอบ กรอบเนื้อหาเดิม รูปแบบเดิม จำนวนข้อสอบเท่าเดิม แต่จะเน้นการคิด การนำไปใช้ให้มากขึ้น เน้นสอบเนื้อหา และแก่นของหลักสูตรทั้งหมด

แต่จะไม่ออกข้อสอบ “ยาก” เกินหลักสูตร!!

 

ส่วนขั้นตอนการสอบ GAT, PAT และวิชาสามัญ ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียบขอสอบในระบบทีแคส โดยสามารถเลือกสนามสอบที่ต้องการเข้าสอบได้แบบเรียงลำดับ 5 แห่ง ซึ่งระบบจะสุ่มให้ผู้สมัครเอง

โดยค่าสมัครสอบวิชา GAT และ PAT มีค่าสมัครวิชาละ 140 บาท และวิชาสามัญ ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท

ซึ่งผู้สมัครสามารถขอยกเลิกการสอบวิชา GAT, PAT และวิชาสามัญ วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ โดยจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน 50% ผ่านระบบพร้อมเพย์

นอกจากนี้ ทปอ.จะเปิดให้ยื่นคำร้องทบทวนผลสอบผ่านทางออนไลน์ วันที่ 21-28 เมษายน ค่าธรรมเนียมวิชาละ 100 บาท แต่ถ้าจ่าย 300 บาท จะดูได้ทุกวิชา

เร็วๆ นี้ ทปอ.จะเผยแพร่ผังข้อสอบ (Test Blueprint) ของการสอบ GAT, PAT และวิชาสามัญ เพื่อให้ผู้สมัครเตรียมตัวล่วงหน้า โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือทำข้อสอบย้อนหลัง

ทั้งนี้ ทปอ.มั่นใจว่าจะจัดสอบในระบบทีแคสได้แน่นอน เพราะคาดว่าในเดือนมีนาคมปีหน้า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะดีขึ้น…

อย่างไรก็ตาม ทปอ.มีแผนรับมือหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ โดยการจัดสอบผ่านระบบทีแคส ในปีการศึกษา 2566 ทปอ.จะจัดการเรื่องข้อสอบเอง และปรับเป็นการสอบในระบบ “ออนไลน์” เต็มรูปแบบ!!