มองบ้านมองเมือง : การเปลี่ยนขาดในวงการก่อสร้าง / ปริญญา ตรีน้อยใส

ปริญญา ตรีน้อยใส

 

 

การเปลี่ยนขาดในวงการก่อสร้าง

 

ขออนุญาตขยายความต่อเรื่อง แคมป์คนงานก่อสร้าง ที่กลายเป็นคลัสเตอร์อันตราย ในช่วงเวลาแห่งการระบาดของไวรัสมงกุฎ

ทุกวันนี้ ทุกงานก่อสร้างจะต้องมีที่พักคนงาน จำนวนมากน้อยต่างกัน ตำแหน่งที่ตั้งจะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือห่างออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ

ด้วยเหตุผลที่ว่า การก่อสร้างในบ้านเรายังเป็นแบบเก่า จะเรียกขานว่าแบบอะนาล็อกก็คงได้

ด้วยเหตุผลที่ว่า วงการออกแบบและก่อสร้างบ้านเรา เปลี่ยนแปลงน้อยมากในยุคดิจิตอล

ด้วยเหตุผลที่ว่า สถาปนิกและวิศวกร ยังคงยึดติดคุ้นเคยกับโปรแกรมเก่าๆ อย่าง AutoCAD, 3D, SketchUp หรืออื่นๆ ส่วนโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง ยังยึดมั่นในโปรแกรม all plan ที่มาพร้อมกับระบบการผลิตและเครื่องจักรกลที่สั่งซื้อเข้ามา

ทั้งๆ ที่มีระบบ BIM : Building Information Modeling หรือ Management ที่ทำหน้าที่รวบรวมและประมวลข้อมูลอาคาร ทั้งพื้นที่ใช้สอย โครงสร้าง สภาพภายนอกภายใน ระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา ยังคงทำแบบเดิมๆ ด้วยความคุ้นเคย

ทั้งๆ ที่มีระบบก่อสร้างสำเร็จรูป ทั้งแบบชิ้นส่วนคอนกรีตหรือโลหะสำเร็จรูป รวมทั้ง ส่วนประกอบอื่น เช่น ผนัง ประตูหน้าต่าง เป็นต้น จะมีแต่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่นำระบบก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มาก่อสร้างบ้าน ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมบ้าง แต่ก็ยังไม่รวมงานอื่นๆ เช่น ผนัง ประตูหน้าต่าง การตกแต่ง ที่ยังเป็นแบบเดิม

ในขณะที่งานก่อสร้างอาคารประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น อาคารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ยังใช้วิธีการเดิมๆ อยู่

 

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ต้องการแรงงานต่างด้าว ที่มาทดแทนแรงงานไทย

ด้วยเหตุนี้ ทำให้จำนวนแรงงานก่อสร้าง ยังมีจำนวนมากเหมือนเดิม

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดแคมป์คนงาน กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหน

ด้วยเหตุนี้ ทำให้แคมป์คนงานมีสภาพแออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพ

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสมงกุฎ

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดคลัสเตอร์อันตราย

 

คงจะถึงเวลา ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการออกแบบและก่อสร้างอาคาร จะต้องเปลี่ยนวิถีสู่นิวนอร์มอล สู่การใช้ระบบสำเร็จรูปมากขึ้น ทั้งโครงสร้าง ส่วนประกอบ ส่วนตกแต่ง ฯลฯ

เพราะนอกจากจะควบคุมคุณภาพงานได้มากขึ้น ยังลดระยะเวลาก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะในการก่อสร้าง ทั้งเรื่องเสียง ฝุ่น การสั่นสะเทือน ที่สำคัญ ลดจำนวนคนงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง และลดมลภาวะทางสายตาของเพิงพักคนงาน

ในทางกลับกัน ก็จะเพิ่มมาตรฐานที่อยู่อาศัย และชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานและครอบครัว

นำไปสู่การเปลี่ยนขาดในวงการออกแบบและก่อสร้างในบ้านเรา