วัชระ แวววุฒินันท์ : หนุ่มเมืองกรุง ฉบับ “ประชามติ”

วัชระ แวววุฒินันท์

ผมเป็นหนุ่มเมือง­กรุง     ชอบมุ่งแต่การงาน
พอตื่นนอนตอนเช้า       ก็ก้าวเท้าออกจากบ้าน
ก้าวออกไปตอนนี้        เพราะว่ามีงานมา
วันที่ 7 สิงหา             ลงประชามติกัน
ท่านผู้นำชวนชัก          ให้มิตรรักทั้งหลาย
มีสายเลือดธิปไตย        ช่วยออกไปนะท่าน
จงใช้สิทธิ์ใช้เสียง         ที่มีเพียงคนละหนึ่ง
ให้มันดังอื้ออึง            จนไปถึงรัฐบาล
ลงประชามติ              ไม่ทิฐิเกินไป
ถ้าว่าพอรับได้            ก็กาไปตามนั้น
แต่ถ้าว่าไม่ไหว           ขออันใหม่ดีกว่า
แสดงเจตจำนงมา        ไม่มีใครว่าก็แล้วกัน

ไม่ว่าบทสุดท้าย          จะมีได้หรือเสีย
ก็จะได้เคลียร์ๆ           ว่า “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ไม่ว่า “รับ” “ไม่รับ”   พึงสดับรู้แจ้ง
ให้รู้ดำรู้แดง               ไม่ต้องแทงกั๊กนาน
ถ้าประชาไม่โอเค         จะได้เร่หาใหม่
รัฐธรรมนูญมาจุนไทย    ให้ได้ทันกำหนดการ
ตามโรดแม็ปที่ว่า         ปลายปีหน้าเลือกตั้ง
ถ้าไม่มีมีสิทธิ์พัง           ใครจะรั้งป่วยการ
เพราะชาวโลกจับตา     ไทยจะมาไม้ไหน
เป็นประชาธิปไตย        หรือว่าเป็นเผด็จการ
อย่างที่เรารู้กั              มันไม่ใช่คำตอบ

เหมือนเรากาข้อสอบ     แค่ตอบๆ ให้ผ่าน
ที่สำคัญคือ “คน”         ประชาชนทั้งหลาย
ต้องไม่ยอมเป็นควาย     ให้สนตะพายดักดาน
เราต้องมีความรู้           จะได้ชูคนใช่
รู้ทันกลอุบาย             พวกผู้ร้ายสามานย์
ต่อแต่นี้เดินหน้า          เป็นประชาธิปไตย
จะเต็มใบค่อนใบ         ขอให้ใช้นานๆ
บ้านเมืองไม่สะดุด        ได้รีบรุดแก้ไข
ก่อนเศรษฐกิจบรรลัย    จนพังไปทุกด้าน

ลงมติครั้งนี้               ไม่มีใครชนะ
เป็นแต่เพียงวาระ        ตามขั้นกระบวนการ
ผลออกมาอย่างไร       พี่น้องไทยต้องเรียนรู้
ของดีๆ ก็เชิดชู           ของไหนบู่จัดการ
คนไทยด้วยกัน           ต้องช่วยดันประเทศ
เสริมด้วยคอร์สฟิตเนส  ทั้งยก weight กล้ามบาน
ให้ร่างกายแข็งแรง       แกร่งด้วยเศรษฐกิจ
อย่าได้ผอมซูบซีด        ไม่เหลือสักขีดเลยท่าน
ส่วนจิตใจแข็งขัน         รู้เท่าทันโลกหมุน
ด้วยความรู้ค้ำจุน         เป็นต้นทุนอภิบาล
อย่าได้มีของเสีย         ที่รอเฮียมาระบาย
สะอาดเอี่ยมใจกาย      สุขสบายสำราญ
ทำอะไรรีบเลย           อย่านิ่งเฉยเสียเปล่า
เลิกละแต่ตัวเรา          ประโยชน์ เอาแต่ตัวท่าน
ให้คิดถึงคนอื่น           หยิบยื่นให้ส่วนรวม
น้ำใจไหลท้นท่วม        เอาส่วนรวมเป็นฐาน

วันที่ 7 สิงหา             ลงประชามติ
อย่ามีเรื่องอุตริ           ต้องสนธิอลหม่าน
ให้เป็นของประชาชน   เพื่อประชาชนไทย
จะได้พาชาติไทย         ให้ก้าวไกลเบิกบาน

ผมเป็นหนุ่มชิมิ           จะประชามติล่ะท่าน
อย่าลืม 7 สิงหา          ประชาธิปไตยจะ หว้าน…หวาน