โฟกัสพระเครื่อง : พระบูชา-เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหุ่น พุทธสโร วัดเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี

(ซ้าย) หลวงพ่อหุ่น พุทธสโร (ขวา) เหรียญหลวงพ่อหุ่น รุ่นแรก

[email protected] (เสรีภาพ อันมัย)

 

พระบูชา-เหรียญรุ่นแรก

หลวงพ่อหุ่น พุทธสโร

วัดเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี

 

“หลวงพ่อหุ่น พุทธสโร” หรือ “พระครูมงคลรัตน์” วัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ชาวบ้านตำบลเจ็ดเสมียนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะละสังขารไปแล้ว หากชาวบ้านยังคงเคารพนับถือมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุมงคลที่สร้างล้วนเป็นที่นิยมและเสาะแสวงหา

โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2512 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ แบบมีหูในตัว ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหุ่นครึ่งองค์หันหน้าตรง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทย เขียนคำว่า พระครูมงคลรัตน์ วัดเจ็ดเสมียนŽ

ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์สาม อ่านได้ว่า มะ อะ อุ ใต้ยันต์มีเลข ๑ ซึ่งหมายถึงเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อ

นอกจากนี้ ยังมีพระบูชารุ่นแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2510 ลักษณะเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคด มีอักขระภาษาไทย เขียนคำว่า พระครูมงคลรัตน์ (หุ่น พุทธสโร)Ž

ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ ใต้ฐานเป็นดินไทย

จัดเป็นวัตถุมงคลดีของเมืองราชบุรี ที่ค่อนข้างจะหายาก ทำให้ได้รับความนิยมในพื้นที่มาโดยตลอด

เหรียญหลวงพ่อหุ่น รุ่นแรก

เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2442 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน ที่บ้านสมถะ หมู่ที่ 5 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ชีวิตในวัยเยาว์เหมือนกับเด็กทั่วไป ตามแบบนิยมในสมัยนั้น ส่วนการศึกษาในปฐมวัย พ.ศ.2456 สำเร็จการศึกษาวิชาสามัญ เทียบประโยคประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดสมถะ ต.บางโตนด

จนเมื่อปี พ.ศ.2462 อายุครบบวช จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดสมถะ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังบวชได้เพียง 1 ปี ต้องถูกเกณฑ์เข้าประจำการทหารในปี พ.ศ.2463

หลังปลดประจำการในปี พ.ศ.2465 มีจิตใจแน่วแน่ในการศึกษาพระธรรมคำสอน จึงได้ขออุปสมบทเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2465 ที่พัทธสีมาวัดสมถะ มีพระครูสาธิตสุตการ (หลวงพ่อคง) วัดท่าหลวงพล เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์เจ่อ วัดท่าหลวงพล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์มาด วัดบางลาน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าพุทธสโร

อยู่จำพรรษาที่วัดสมถะ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมจากพระอาจารย์ที่วัดสมถะ และคุณตาแดงเป็นเวลา 2 พรรษา ทั้งยังได้ศึกษาบาลีจนสามารถแปลธรรมบทมงคลทีปนีได้

 

พ.ศ.2467 หลวงพ่อหุ่นย้ายไปอยู่วัดบางโตนด เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและวิทยาคม เป็นเวลา 18 พรรษา

พ.ศ.2480 ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการคระสงฆ์เป็นพระอนุศาสนาจารย์ อบรมศีลธรรมสั่งสอนประชาชนตลอดมาเป็นพระธรรมกถึกที่สามารถรูปหนึ่งของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ผลการแสดงธรรมของท่านยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้สดับตรับฟังท่านแสดง

พ.ศ.2483 หลวงพ่อหุ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ-สามเณรภายในวัด

พ.ศ.2484 จึงย้ายกลับมาอยู่วัดสมถะ เพื่อช่วยบริหารจัดการงานสงฆ์ของวัดสมถะ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมตลอดมาจนถึงกาลมรณะ คือได้เป็นครูสอนตั้งแต่อยู่วัดบางโตนด วัดสมถะ และวัดเจ็ดเสมียน มีพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการศึกษาเข้าสอบธรรมสนามหลวงได้ทุกปี

พ.ศ.2489 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียนว่างลง ชาวบ้านตำบลเจ็ดเสมียน โดยการนำของนายโกวิท วงศ์ยะรา กำนันตำบลเจ็ดเสมียนอาราธนานิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียน

พระบูชาหลวงพ่อหุ่น

ครั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียน ท่านได้พยายามจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ของวัดเจ็ดเสมียนเป็นที่เรียบร้อย และพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาอย่างสุดความสามารถ

พ.ศ.2490 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ.2501 เป็นพระครูประทวน

พ.ศ.2512 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูมงคลรัตน์

มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่า การทำงานของหัวใจล้มเหลว สิริรวมอายุ 75 ปี พรรษา 52

 

กล่าวสำหรับวัดเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อ พ.ศ.2519

มีศาสนสถานสำคัญคือ วิหารหลวงปู่หรือที่ประดิษฐานรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียน เป็นศูนย์รวมจิตใจและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเจ็ดเสมียนมาอย่างช้านาน

ซึ่งพระครูสัจจาภิรมย์ (หลวงปู่เมือบ) และพระครูมงคลรัตน์ (หลวงพ่อหุ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียนทั้ง 2 รูป สร้างคุณูปการให้ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ศาสนสถาน ถาวรวัตถุ ตลอดจนมีการพัฒนาทำนุบำรุงวัดเจ็ดเสมียนและพระพุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและชาวเจ็ดเสมียนมาจนถึงปัจจุบัน

ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงให้ความศรัทธา ให้ความเคารพนับถือมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงท้ายสงกรานต์ งานประเพณีของชุมชนวัดเจ็ดเสมียนจะมีการสรงน้ำและพิธีสักการะหลวงปู่เป็นประจำทุกปี

นับเป็นวิถีความเชื่อความศรัทธาของชาวเจ็ดเสมียนต่อหลวงปู่มาจนถึงทุกวันนี้