กระแทกใจ : โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

Bangkok Transportation at Dusk with Modern

สถานีคิดเลขที่12/สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร
—————-
กระแทกใจ
—————-
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล มุ่งกระแทกกลาง ใน ปาฐกถา “ทิศทางการเมืองไทยกับสังคม 4.0” ในงานสัมมนา Direk’s Talk ที่ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ด้วยการระบุ ถึง “ความแจ่มชัด” ที่ “ชนชั้นนำภาครัฐ” กำลังปฏิบัติการ “ทวงคืนและรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ในเวทีอำนาจไว้อย่างถาวร” อย่างจริงจัง
ผ่านรัฐธรรมนูญ และกลไกลอื่นๆ
ไม่ว่าการ เปลี่ยนระบบเลือกตั้งให้เป็นระบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” เพื่อจำกัดอิทธิพลของพรรคใหญ่
ทำให้เกิดรัฐบาลผสม
จำกัดอำนาจของนักการเมืองและพรรคลง
ขณะเดียวกันเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆ ให้ชนชั้นนำภาครัฐอย่างเต็มที่
เช่น เปิดกว้างให้เข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและกลไกควบคุมต่างๆ
ให้ ส.ว.ชุดแรกมาจากการแต่งตั้งโดยตรงจากการแต่งตั้งโดยคสช.
โดยมีอำนาจร่วมกับสภาผู้แทนราษฏร ในการรับรองหรือไม่รับรองผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายกฯเป็นบุคคลนอกรายชื่อพรรคการเมืองก็ได้
ขณะเดียวกัน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ก็ให้จับตา พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศ กับพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์
เพราะนั่นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดนโยบาย คสช.
โดยหวังจะตรึงโครงสร้างอำนาจไว้ที่ชนชั้นนำของภาครัฐไม่ต่ำกว่า 9-10 ปี
พูดไป ไม่พ้นสัปดาห์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ…. และ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …ไปเรียบร้อย
ฉบับแรกจะทำให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกฯมอบหมาย
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 17 คน
สรุปเราจะมี 34 อรหันต์ ขึ้นมาวางยุทธศาสตร์ของชาติ
ส่วนฉบับที่สอง จะทำให้เรามีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จำนวน 11 ด้าน
1.ด้านการเมือง 2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 5.ด้านการศึกษา
6.ด้านเศรษฐกิจ 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.ด้านสาธารณสุข 9.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10.ด้านสังคม และ 11.ด้านอื่นตามที่ครม.กำหนด
ด้านละไม่เกิน 13 คน
มีวาระการดำรง 5 ปี
ทำให้เราจะมีอีก 143 อรหันต์ ขึ้นมาปฏิรูปประเทศ
ตามคำอธิบาย ของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะติดตามหรือมอนิเตอร์ไปเป็นเวลา 5 ปี
ใครไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืน ทำผิด หรือขัดแย้ง
มีโทษถึงขั้นติดคุก และต้องถูกถอดถอน
รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ถูกโซ่ใหญ่ล่ามไว้อีก 2 โซ่
และดูพิลึกพิลั่น ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ จะมาชี้นิ้วสั่งให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ต้องทำตามยุทธศาสตร์ที่ตนเองวางไว้
แต่กระนั่นแหละ เมื่อเป้าหมายอยู่ ที่ การ”ทวงคืนและรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ในเวทีอำนาจไว้อย่างถาวร”
จะให้แปลก พิสดารอย่างไร เราก็จำเป็นที่จะต้องอยู่กับมัน
ไม่มีทางเลือก
อย่างกับอยู่ในหนัง เดอะ ก็อดฟาเธอร์
นี่คือ “ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้”
จริงหรือไม่
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ถามกระแทกใจ นักการเมือง นักวิชาการ ปัญญาชน ประชาชน ให้ช่วยกันไตร่ตรอง!
——————

บทความก่อนหน้านี้เปิดวงจรปิดมัดลุงวิศวะ นาทีต่อนาทีวางบึ้ม ร.พ. ผงะป่วน 6 จุด-ปี “50 ด้วย ทำคนเดียว-ไม่มีใบสั่ง
บทความถัดไปโซเชียลแห่ชื่นชมนักเรียนจ่าอากาศ รอขึ้นเครื่องที่สนามบินนครพนม เป็นชั่วโมงถึงแม้จะมีที่ว่างก็ตามแต่เขาก็ไม่นั่ง!