กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (จบ) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม

จรัญ มะลูลีม

 

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (จบ)

 

25.

จงอย่าให้สภาพอันน่าเศร้าของอุทยาน

ทำให้คนสวนตื่นตระหนก

มิช้าดอกไม้ตูมก็จะถูกปัดกวาดไปจากพนา

กุหลาบแดงจะแย้มบาน ณ ที่ซึ่งโลหิตผู้ภักดีไหลหลั่งลง

ดูสิ สีแดงฉานทาทาบอยู่บนท้องฟ้าแล้ว

ขอบฟ้าโห่ร้องรับการเกิดของดวงตะวันใหม่ซึ่งใกล้จะอรุณ

 

26.

ในอุทยานแห่งชีวิต

ชาติต่างๆ เก็บผลพฤกษ์จากงานที่กระทำไว้

มีบางชาติเก็บเกี่ยวอะไรมิได้เลย

หรือพืชผลพินาศไปแต่ยามต้นฤดูใบไม้ร่วง

พืชพันธุ์เหลือคณาเหี่ยวแห้งลง

และเกินคณานับที่ยังเขียวสดตลอดกาล

ยังมีอีกมากมายที่เร้นกายอยู่ในครรภ์แห่งธรณี

มิมีผู้ประสบเห็น

อิสลามคือตัวอย่างแห่งพฤกษาที่ถูกเพาะไว้อย่างระวังระไวยิ่ง

เวลานับศตวรรษแห่งการเพาะปลูกเอาใจใส่

ได้ผลิตอกออกผลของมันแล้ว

 

27.

เสื้อผ้าของเจ้ามิได้เปื้อนฝุ่นธุลีแห่งแผ่นดินใด

เจ้าเป็นดังยูสุฟ29 ผู้แลเห็นกันอาน30 ของเขา

ในผืนทรายอัยคุปต์ทุกแห่งหน

กองคาราวานของเจ้ามิมีวันถูกปล้นหรือทิ้งไว้ให้เปลืองเปล่า

เจ้าไม่มีสมบัติใดนอกจากระฆังที่เริ่มดังขึ้นแล้ว จงรีบเถิด!

เจ้าคือพฤกษาแห่งแท่งเทียนไข

รากดังไส้เทียนของเจ้าแทงทะลุแสงสว่าง

ความคิดเจ้าคือเปลวไฟที่ขบเงามืดแห่งวันพรุ่งออกทำให้มันส่องสว่าง

 

28.

เจ้าจักไม่ถูกทำลายถึงแม้อิหร่านจะโทรมลง

รูปร่างของถ้วยแก้วมีผลต่อรสของสุรา

จากนิยายแห่งชาวตาร์ตาร์ เราย่อมเห็นได้ชัดเจน

ว่าผู้ดูแลกะอฺบะฮฺสถานมาจากวัดแห่งการบูชาเจว็ด

นาวาแห่งสัจจะแล่นออกห้วงทะเลแห่งกาลเวลาแล้ว

ผู้ถือหางเสือก็คือเจ้า

ในความมืดแห่งยุคสมัยใหม่

แสงอ่อนจางแห่งดวงดาวของเจ้าผ่านเข้ามา

 

29.

ความระส่ำระสายที่เกิดจากการพิฆาต

และรุกรานของชาวบุลการ์31

หมายจะปลุกเจ้าจากความง่วงงุน

และผลักตะโพกเจ้าให้ลงมือกระทำ

จงอย่าคิดว่ามันเป็นไปเพื่อทำร้ายความรู้สึกเจ้า

หรือมันคือโครงการอันมุ่งร้าย

แต่คือการท้าทายความนับถือตนของเจ้าเอง

เป็นการเรียกร้องความอุทิศตน

เหตุใดจึงสั่นเทาเมื่อได้ยินเสียงระดมโจมตีของข้าศึก?

เปลวไฟแห่งสัจจะยังมิดับด้วยลมหายใจที่ศัตรูเป่าออกมา

 

30.

คุณค่าอันแท้จริงของเจ้าซ่อนเร้นอยู่

ผู้อื่นยังคอยดูว่าอะไรคือความจริง

จ้าวแห่งที่ประชุมโลกยังปรารถนาเจ้าอยู่เป็นอย่างยิ่ง

ลมหายใจเจ้าทำให้โลกมีชีวิตจิตใจได้

เจ้าคือผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ เจ้าคือดาวนำทางชะตากรรม

เจ้ายังต้องกระจายแสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ผู้เป็นหนึ่งเท่านั้นให้เต็มที่

 

31.

เจ้าคือกลิ่นหอมที่ถูกกักอยู่ในดอกไม้ตูม

จงแย้มบานและส่งกลิ่นขจรเถิด

แบกภาระของเจ้าไว้บนบ่า

กระจายกลิ่นหอมไปดุจสายลมในสวนศรี

เจ้าเป็นเพียงธุลีน้อย จงปล่อยมันให้ขยายกว้างสู่อนันตกาล

เจ้าเป็นเพียงเสียงพึมพำแห่งลูกคลื่น

จงเปลี่ยนมันเป็นเสียงคำรามแห่งทะเลบ้า

ด้วยพลังแห่งความรัก จงเชิดชูผู้ต่ำสุดสู่ความสูงสุดอันมีชัย

ด้วยนามแห่งมุฮัมมัด จงเปลี่ยนโลกอันมืดมิดให้เจิดจ้า

 

32.

หากพระองค์มิใช่บุปผามาลี

เจ้าก็มิอาจได้ยินเสียงขับขานเพลงของวิหค

หากพระองค์มิใช่อุทยานแห่งโลกา ก็จักมิมีดอกไม้ตูมที่แย้มยิ้ม

หากพระองค์มิใช่ซากีแล้ว

ก็จักไม่มีทั้งเหล้าองุ่นหรือเหยือกเหล้าอยู่ที่นั่น

หากไม่มีการรวมผู้ศรัทธาที่แท้จริง เจ้าก็จักไม่มีความเป็นเจ้า

พระนามของพระองค์คือเสาหลักที่รองรับโค้งครอบแห่งฟากฟ้า

พระนามของพระองค์ทำให้ชีพจรแห่งชีวิตเต้นระริก

อยู่ในเส้นโลหิตของเราอย่างอบอุ่น

 

33.

พระองค์อยู่ในที่รกร้างอันแห้งแล้ว

ในชะเงื้อมผาและทุ่งหญ้าอันไพศาล

พระองค์อยู่ริมห้วงสมุทร

ณ ที่ซึ่งท้องทะเลอันเต็มด้วยพายุกลิ้งเกลือกอยู่

พระองค์อยู่ในนครทั้งหลายแห่งคาเธ่ย์ ในป่าชัฏแห่งโมร็อกโก

และทรงซ่อนเร้นอยู่ในศรัทธาของมุสลิมทุกผู้ทุกตัวคน

ขอให้ดวงตาทุกดวงจงแลดูแว่นแคว้นนี้ไปจนสิ้นกาล

และทำให้สมคำกล่าวของเราว่า

เราได้ทำให้ชื่อของเจ้าประเสริฐยิ่ง

 

34.

ในดินแดนแห่งชนผิวดำผู้เป็นประดุจลูกนัยน์ตาแห่งพื้นพิภพ

ดินแดนซึ่งบำรุงเลี้ยงวีรบุรุษผู้พลีชีพเพื่อศาสนา

ดินแดนถิ่นกำเนิดของพวกเขา

ดินแดนรูปจันทร์เสี้ยวอันอุดม บังเกิดผลโดยความร้อนจากตะวัน

ดินแดนซึ่งบรรดาผู้ศรัทธารู้ว่าเป็นดินแดนแห่งบิลาล ชาวอบิสสิเนีย

มันเป็นประกายราวปรอทเมื่อมีเสียงกล่าว

พระนามของพระองค์

ดุจประกายในลูกตาดำ ในสีดำมืดนั้นมันคือเปลวไฟ

 

35.

ด้วยเหตุผลเหมือนดั่งโล่ และดาบแห่งความรักอยู่ในมือ

ข้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเอย

ความเป็นผู้นำโลกอยู่ในบัญชาของเจ้าแล้ว

เสียงร้อง “อัลลอฮุอักบัร” ทำลายทุกอย่างสิ้น

เว้นแต่พระผู้เป็นเจ้า มันคืออัคนี

หากเจ้าคือมุสลิมที่แท้จริง

จุดหมายของเจ้าคือการคว้าไว้ซึ่งสิ่งที่เจ้าปรารถนา

ถ้าเจ้าไม่ทำลายศรัทธาในมุฮัมมัดเสีย

เราก็ย่อมอยู่กับเจ้าตลอดกาล

โลกอันระทมทุกข์นี้คือฉันใด?

เพื่อจารึกประวัติศาสตร์แห่งโลกไว้

เราขอมอบปากกาและกระดาษให้แก่เจ้า

 

29ยูสุฟ ศาสดาท่านหนึ่งของอิสลาม มีประวัติว่าเป็นนักพยากรณ์ที่เก่งกาจ ต่อมาเป็นเสนาคดีคลังของอียิปต์ ผู้มีความสามารถมาก

30กันอาน ชื่อเมืองซึ่งท่านศาสดาหลายท่านเช่นนบีอีซาและมูซาเคยไป

31คือชาวบัลแกเรีย

บทความก่อนหน้านี้คิดถึง… โอชิน(おしん / บทความพิเศษ
บทความถัดไป9 ฉากทัศน์สถานการณ์เมียนมา หลังรัฐประหาร / การเมืองวัฒนธรรม เกษียร เตชะพีระ