กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (11) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม

จรัญ มะลูลีม

 

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (11)

 

14.

ใครเล่าทอดทิ้งกฎเกณฑ์และมติของศาสดา

ผู้ได้รับเลือกของเราเสีย?

ใครเล่าทำให้การรับใช้กาลเวลา

เป็นมาตรการแห่งการกระทำของเจ้า?

ดวงตาใครมืดบอดไปโดยวิถีทาง

และอารยธรรมของต่างชาติ?

ใครนะเบนสายตาหนีจากขนบธรรมเนียมแห่งบรรพบุรุษ?

หัวใจเจ้าหมดสิ้นซึ่งอารมณ์แรง

วิญญาณเจ้าหมดสิ้นซึ่งอารมณ์แรง

วิญญาณเจ้าคือซากแห่งดวงวิญญาณ

คำสอนของมุฮัมมัดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับเจ้าเลยกระนั้นหรือ?”

 

15.

หากมีใครไปชุมนุมในมัสญิดเพื่อกระทำนมัสการแล้วไซร้คือคนยากจน

หากมีใครถือศีลอดและทนต่อเขี้ยวเล็บแห่งความหิวโหยใน

เดือนเราะมะฎอนแล้วไซร้คือคนยากเข็ญ

หากวันนี้จะมีใครปกปิดความอับอายของพวกเจ้าได้

ก็คือคนยากแค้น

ผู้ร่ำรวยนั้นหารู้ไม่

เพราะพวกเขามึนเมาด้วยสุราแห่งความมั่งคั่ง

ชุมชนอันรู้กระจ่าง รอดชีวิตอยู่ได้เพราะลมหายใจของคนยาก

 

16.

ผู้มีประสบการณ์ของเจ้านั้นยังอ่อนหัด

ในสิ่งที่พวกเขาเทศน์หามีสาระไม่

ไม่มีสายฟ้าแลบอันใดจักทำความกระจ่างแจ้ง

ให้แก่จิตใจของเขา ไม่มีไฟอยู่ในถ้อยคำของพวกเขา

การขานสู่นมัสการก็เป็นเพียงพิธีการ

ดวงวิญญาณแห่งบิลาลได้สูญสิ้นไปแล้ว

ไม่มีจุดปลายทางแห่งการคิดอย่างเมธี

บทบรรยายของฆอซาลี23 ถูกทิ้งไว้มิได้อ่าน

บัดนี้จึงผู้ศรัทธาทำให้มันเต็มไปด้วยเสียงพร่ำสวด

คุณสมบัติแห่งชาวหิญาซผู้สูงส่งมิได้อยู่ ณ ที่นั้นอีกต่อไป

 

17.

มีคำกล่าวเล่าหนาหูว่ามุสลิมสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว

เราขอถามเจ้าว่า มีมุสลิมที่แท้จริงอยู่ ณ ที่อันใดบ้าง?

แบบอย่างชีวิตเจ้าคือคริสเตียน วัฒนธรรมของเจ้าคือฮินดู

ชาวยิวคงมิเว้นต้องอับอายหากได้เห็นมุสลิมอย่างเจ้านี้

เจ้าคือซัยยิด24 เช่นเดียวกับมิรซา25 และเจ้าคือชาวอัฟกัน26

เจ้าคือทั้งหมดเหล่านี้

แต่บอกเราซิว่าเจ้าคือมุสลิมด้วยหรือไม่?

 

18.

เมื่อมุสลิมกล่าวถ้อย เขากล่าวแต่คำสัตย์ คำกล่าวนั้นซื่อตรง

สำนึกในยุติธรรมของเขาก็เข้มแข็ง

ความใคร่ครวญของเขามิได้เสื่อมไปด้วยอคติ

ยางไม้อยู่ในลำต้นพฤกษาฉันใด

ความสงบเสงี่ยมก็มีอยู่ในธรรมชาติวิสัยของมุสลิมฉันนั้น

แล้วความกล้าหาญของเขานั้นหาเทียบยาก

ความองอาจก็สุดจะเปรียบได้

การละวางตนเองของเขาคือแก่นแท้

ดุจดังของเหลวคือเนื้อหาของสุรา

เหมือนดังแก้วเหล้าที่ว่างเปล่า

การทำตัวเองว่าเพื่อผู้อื่นนั้นคือความสำราญของเขา

 

19.

มุสลิมทุกคนคือมีดผ่าตัดเส้นเลือดแห่งความเท็จทุกเส้นสาย

ความพากเพียรมิรู้หยุดคืออัญมณีในคันฉ่องแห่งชีวิตเขา

มุสลิมเคยวางใจในความเข้มแข็งแห่งแขนแมนของเขาเอง

ทั้งหมดที่เขาเกรงคือพระผู้เป็นเจ้า

ทั้งสิ้นที่เจ้ากลัวคือความตาย

หากบุตรมิได้รับแสงเห่งความรู้จากบิดาแล้วไซร้

เขาจักครองสิทธิ์เหนือมรดกแห่งบรรพบุรุษได้ฉันใด?

 

20.

เจ้าทั้งผองต่างดื่มสุราแห่งความมั่วมุ่นทางกาย

ใช้ชีวิตอย่างสบายโดยมิดิ้นรนพยายาม

เจ้ายังบังอาจเรียกตัวเจ้าว่ามุสลิมอีกหรือ?

นี่หรือคือวิถีแห่งมุสลิม?

เจ้าหาได้ยึดมั่นในความยากจนของอะลี27 หรือว่าเดินตามทางแห่ง

ความมั่งคั่งของอุษมาน28 ไม่

จักมีความสัมพันธ์อันใดเล่า

ระหว่างดวงวิญญาณแห่งบรรพบุรุษและแห่งเจ้า?

บรรพบุรุษของเจ้าได้รับความนับถือในฐานะมุสลิม

แต่เจ้าสิกลับละทิ้งกุรอาน จึงถูกโลกรังเกียจเดียดฉันท์เอา

 

21.

เจ้าวิวาทบาดหมางกันเองเสมอ พวกเขาสิเมตตาและเข้าใจ

เจ้าทำชั่วร้ายกาจ หาความผิดในผู้อื่น

พวกเขาสิปกปิดบาปของผู้อื่นและอภัยให้

การได้อยู่บนยอดเขาพลียาดส์

นั้นคือปรารถนาแห่งดวงใจเจ้าทุกคน

แรกเริ่มจงผลิตผู้มีสายตาไกล

ผู้จักทำให้ความฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาก่อน

ของพวกเขาคือบัลลังก์แห่งเปอร์เซีย ราชอาณาจักรแห่งคาเธ่ย์

บอกซิว่าเจ้านั้นสร้างมาด้วยคำที่เป็นสัตย์

หรือวาจาที่ว่างเปล่า?

 

22.

พวกเจ้าโน้มน้าวไปในทางทำลาย

พวกเขามีชื่ออยู่ในเกียรติประวัติและความนับถือตน

ภราดรภาพเป็นสิ่งแปลกสำหรับเจ้า

แต่พวกเขาพลีชีวิตเพื่อผองพี่น้อง

เจ้าได้แต่พูดและพูด พวกเขาเป็นผู้กระทำจริง

มีทั้งการกระทำและพลังอำนาจ

เจ้านั้นหิวกระหายไล่ตามดอกไม้ตูมดอกเล็กๆ

แต่พวกเขาเป็นทั้งสวนและบุปผามาสีทุกดอก

ผู้คนในโลกยังจดจำเรื่องราวกิตติคุณพวกเขามา

ตราบจนทุกวันนี้

กิจอันเที่ยงธรรมของพวกเขาถูกตรึงไว้

ในม้วนบันทึกแห่งประวัติศาสตร์

 

23.

จักเป็นฉันใดบ้างหากเจ้าลอยอยู่เหนือขอบฟ้า

และทอแสงดุจดาวในสวรรค์!

เจ้าหลงรักรูปเจว็ดของอินเดียและถูกแปรเป็นพวกพราหมณ์

จิตใจรักการผจญภัยของเจ้าทำให้เจ้าทิ้งรวงรัง

โบยบินไปสู่ฟากฟ้ากว้าง

ความเยาว์วัยของเจ้าซึ่งไร้หิริโอตตัปปะยังดำเนินต่อไป

ปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา

อารยธรรมใหม่ได้ปลดเปลื้องเครื่องเหนี่ยวรั้งทั้งมวลออก

ปล่อยให้มันมีเสรีอย่างป่าเถื่อน

มันนำเอาวัยหนุ่มของเจ้าออกจากกะอฺบะฮฺสถาน

ไปตั้งนิวาสสถานในเคหะแห่งรูปเจว็ด

 

24.

คู่รักในวันนี้มิได้เป็นเหมือนดังกออีส

มิอาจทนต่อความอ้างว้างของท้องทะเลทราย

พวกเขาเคยหายใจในอากาศแห่งนคร

มิรู้รสเหล้าองุ่นทะเลทราย

กออีสนั้นคลั่งไคล้ด้วยความรัก

เขาอาจเลือกหรือมิเลือกเอาเมืองเป็นที่พำนัก

แต่หามีเหตุผลไม่ที่ไลลาจะมิควรเผยผ้าคลุมของเธอออก

เผยให้เห็นวงพักตร์อันผุดผ่อง

พอแล้วการประท้วงความทารุณ

พอแล้วการร้องทุกข์เรื่องกดขี่

หากความรักยังสัญจรไปได้อย่างอิสระ

เหตุไฉนความงามจึงมิถูกปลดปล่อยให้เป็นเสรี?

23ฆฮซาลี (สิ้นชีวิตปี ค.ศ.1111) นักศาสนวิทยาซูฟีของอิสลามเป็นผู้ประพันธ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของนักปรัชญา

24ซัยยิด เชื้อสายของท่านศาสดา (ผู้แปล)

25มิรซา เชื้อสายของท่านศาสดา ในกรณีที่มารดาสืบเชื้อสายซัยยิดะฮฺ แต่บิดาเป็นคนธรรมดา บุตรที่ถือกำเนิดมาจะมีคำนำหน้าชื่อว่า มีร หรือมิรซา (ผู้แปล)

26คือชาวประเทศอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ติดกับปากีสถาน

27อะลี บุตรเขยของท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) เป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามเป็นคนแรกและเป็นเคาะลีฟะฮฺคนที่ 4 ของอิสลาม

28อุษมานเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านที่ 3 เป็นพ่อตาคนหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)