ผู้ชนะประชาชน / เมนูข้อมูล นายดาต้า

เมนูข้อมูล

นายดาต้า

 

ผู้ชนะประชาชน

 

แม้หลายคนอาจจะมองว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ “บูรพาพยัคฆ์” ที่สืบทอดการควบคุมอำนาจมาจากการทำรัฐประหารประสบความล้มเหลวในการบริหารจัดการประเทศชาติถึงระดับก่อความกังวลยิ่งจนเป็นที่กล่าวขานว่าที่สุดแล้วประเทศชาติจะไปไม่รอด

แต่มีความเป็นจริงหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นคือ “การบริหารอำนาจทางการเมือง”ของผู้ครองอำนาจชุดนี้ “ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง”

สูงในระดับที่ทุกคนตระหนักดีว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ครองอำนาจแทบไม่มีหนทางที่เป็นไปได้เลย

การออกแบบโครงสร้างอำนาจโดยนำความเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ของกลุ่มตัวเองว่าไส่ไว้ใน “รัฐธรรมนูญ” ประสานกระบอกปืนและกองกำลังเข้ากับกฎหมายอย่างกลมกลืน เขียนกฎหมายให้ตัวเองผูกขาดอำนาจ แล้วอาวุธและกองกำลังจัดการกับผู้ละเมิดสิ่งที่พวกตัวเองประกาศว่าเป็นกฎหมาย โดยไม่สนใจว่าใครจะพยายามอธิบายเรื่องความไม่ชอบธรรมของกฎหมายอย่างไร ที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้น

สร้างความแข็งแกร่งให้พลพรรคตัวเอง ขณะที่เล่นเกมรุกเพื่อสร้างความอ่อนแอให้ทุกสิ่งอย่างที่มีโอกาสสร้างความกระทบกระเทือนให้การยึดอำนาจของกลุ่มตัว

ปิดโอกาสการหืออือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะอำนาจใดๆ พรรคการเมือง หรือกระทั่งพลังมวลชน

บ้างกดข่มด้วยชัยชนะจากการเลือกตั้ง บ้างอาศัยกฎหมายเขี่ยพ้นเส้นทาง บ้างอาศัยอำนาจเข้าแทรกแซงจัดการ ทำลายและปราบปรามจริงจัง

ปิดประตูความเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองในรัฐสภา หรือการเมืองบนท้องถนน

นั่นคือชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปที่น่าสนใจคือ ชัยชนะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับประชาชน

 

“สวนดุสิตโพล” ซึ่งติดตามสภาวะที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย คนไทยชี้ออกมาว่า การตกงานเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญในช่วงนี้ เพราะกระทบต่อปัญหาครอบครัว และภาพเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ จึงทำการสำรวจความรู้สึกนึกคิดของประชาชน

ในคำถาม “ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ตกงานของคนไทย ณ วันนี้เป็นอย่างไร” โดยตอบได้หลายข้อ

ร้อยละ 65.94 ตอบว่า เกิดความเครียด/วิตกกังวล, ร้อยละ 61.51 เห็นว่ามีผลจากปัญหาเศรษฐหกิจตกต่ำที่สะสมมานาน, ร้อยละ 60.30 มองว่าก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม โจร ขโมยเพิ่มมากขึ้น, ร้อยละ 59.25 คิดว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนตกงาน, ร้อยละ 53.00 บอกว่าทำให้เกิดปัญหาครอบครัว

เป็นสภาวะอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้คน

ความรู้สึกแม้จะมองเห็นได้ไม่ชัดเพราะเป็นนามธรรม ไม่ใช่รูปธรรมที่จับต้องได้

แต่ความรู้สึกนั้นเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งที่มาประกอบและส่งผลต่อชีวิต

ความรู้สึกจึงเป็นคำตอบที่ตรงที่สุดว่าสภาวะแบบไหนที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ขณะที่ชัยชนะยิ่งใหญ่ในทางการเมืองเป็นของ “บูรพาพยัคฆ์” ที่บริหารอำนาจได้อย่างยอดเยี่ยม แน่นอนกลุ่มผู้สนับสนุนโดยเฉพาะทุนใหญ่ที่ผูกขาดผลประโยชน์ของประเทศย่อมยินดีปรีดาเพราะเอื้อต่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ผูกขาดได้ง่ายกว่า

ทว่าชะตามกรรมของประชาชน

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนคือคำตอบที่ชัดเจน