เป้าใหม่ การเมือง จะเป็น ทักษิณ ชินวัตร แทนที่ ‘ธนาธร’ / กรองกระแส

กรองกระแส

 

เป้าใหม่ การเมือง

จะเป็น ทักษิณ ชินวัตร

แทนที่ ‘ธนาธร’

แนวโน้มความเป็นไปได้ที่ “เป้าหมาย” ของปฏิบัติการ IO ด้านการข่าวจะย้ายออกจากการถล่มนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช

เป็นนายทักษิณ ชินวัตร จะสูงมากขึ้นเป็นลำดับ

ไม่เพียงเพราะว่าทุกปลายหอกที่เคยพุ่งเข้าใส่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เริ่มวนอยู่ภายในเขาวงกต

ซ้ำซาก ไม่มีอะไรใหม่

และยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถเปลี่ยน “ความรู้สึก” ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เกิดภาวะเสื่อมถอย

ขณะที่ภาพของนายทักษิณ ชินวัตร กลับโดดเด่นเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรากฏขึ้นภายใต้เงาเสียงของ Tony Woodsome ภายใต้แพลตฟอร์ม Clubhouse ที่แม้จะเกะกะเก้งก้างในเบื้องต้น แต่เพียง 3 ครั้งก็สามารถจุดติด

เสียงเพรียกหาน้าโทนี่ ลุงโทนี่จึงดังกึกก้อง

 

ต้องยอมรับว่า ปฏิบัติการในการถล่มนายทักษิณ ชินวัตร เคยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะก่อนและหลังสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549

เป็นผลงานของ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” โดยตรง

และได้รับการสนองตอบไม่เพียงแต่โดยกระบวนการรัฐประหาร หากแต่ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเล่นงานนายทักษิณ ชินวัตร ต่อเนื่อง

ผลงานนั้นโยงไปยังกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วย

เท่ากับยืนยันว่า ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชน กปปส.เป็นเอกภาพกัน

เป้าหมายคือ สิ่งที่เรียกโดยรวมว่า “ระบอบทักษิณ”

แต่แล้วเมื่อเกิดปีศาจการเมืองตัวใหม่คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช จึงทำให้ละเลยปีศาจตัวเก่าไปชั่วคราว

นี่ย่อมเป็นโอกาสในการปรากฏขึ้นของ Tony Woodsome

 

การปรากฏขึ้นของ Tony Woodsome มิได้เป็นผลงานโดยตรงของพรรคเพื่อไทย หากแต่เป็นการวางแผนและขับเคลื่อนอย่างแยบยลของกลุ่ม CARE : คิด เคลื่อน ไทย

องค์กรอิสระแต่ก็เคยสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย

นั่นก็เห็นได้จากการเปิดตัวลุงโทนี่ ขณะเดียวกัน เมื่อกลุ่ม CARE มีบทบาทอะไร นายทักษิณ ชินวัตร ก็เข้าร่วมในการบรรยายพิเศษ

แต่การปรากฏตัวของ Tony Woodsome กลับได้รับการขานรับอย่างอบอุ่น

ด้านหนึ่ง ทำให้ภาพแห่งความสำเร็จในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทยในระหว่างเดือนมกราคม 2544 จนถึงเดือนกันยายน 2549 มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีก

ด้วยความสามารถในการอธิบายของ Tony Woodsome

ผลด้านหนึ่งย่อมทำให้เกิดการหันไปหาพรรคเพื่อไทยด้วยความรู้สึกใหม่ ผลอีกด้านหนึ่งเท่ากับเป็นการจุดประกายแห่งความคิดและสร้างความหวังในทางการเมือง

คนที่รับไปเต็มเต็มย่อมเป็นนายทักษิณ ชินวัตร

 

ท่ามกลางการสร้างความหวังผ่านกระบวนการจุดประกายในทางความคิดและในทางการเมืองโดยผ่านภาพผลงานและความสำเร็จของนายทักษิณ ชินวัตร อย่างเด่นชัด

ก็นำไปสู่การเปรียบเทียบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อาจสร้างเปรียบเทียบไม่ได้เด่นชัดเท่าใดนักนอกเหนือจากวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่า ทันสมัยกว่า

แต่พลันที่ภาพนายทักษิณ ชินวัตร ปรากฏก็เห็นหัวเห็นแขนโดยตลอด

เพราะนายทักษิณ ชินวัตร ไม่เพียงสำเร็จทางด้านธุรกิจ หากแต่ความสำเร็จในฐานะของนายกรัฐมนตรี ก็ต้องยอมรับว่ามีความโดดเด่นยิ่ง

ผลก็คือภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ต้องถอยอยู่ระดับท้ายแถว

ยิ่งภาพผลงานและความสำเร็จของนายทักษิณ ชินวัตร จุดประกายแห่งความหวังในใจคนได้มากเท่าใด ยิ่งทำให้รัศมีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสื่อมถอยจางคลาย

ตรงนี้แหละจะทำให้นายทักษิณ ชินวัตร ตกเป็นเป้า

 

ภูมิทัศน์การถกเถียงในทางการเมืองนับแต่เดือนมีนาคมจะค่อยๆ เปลี่ยนไป การโจมตีต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช จะค่อยลดระดับลง

แล้วปลายหอกจะหันเข้าหานายทักษิณ ชินวัตร

เพราะบารมีทางการเมืองที่เหนือกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับวันยิ่งเด่นชัด และความสำเร็จในกาลอดีตจะนำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างชนิดช็อตต่อช็อต

ความหงุดหงิดก็ยิ่งจะเกิดขึ้นในใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา