บทความก่อนหน้านี้แพท พาวเวอร์แพท เชื่อ “ไม่มีอะไรสายเกินไป ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่”-รายงานพิเศษ
บทความถัดไปเรื่องราวของเลดี้เพอร์เบ็ก (The Lady Purbeck’s business) และการต่อสู้ของฟรานเซส โค้ก / บทความพิเศษ