สรุปข่าวมติชนสุดสัปดาห์

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 มีนาคม ที่ร้านทีพลัส (Tea Please) ปทุมวัน กรุงเทพฯ อแมนด้า ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 อดีตทูตกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้อำนวยการกองประกาศ มีสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 และ ณะ-ณรงค์ เลิศกิตสิริและผู้บริหารทีพีเอ็น (TPN) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสาวอแมนด้า ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังกรมสุขภาพจิตปลดจากทูตด้านสุขภาพจิต ยืนยันทำหน้าที่เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนต่อไป

สรุปข่าวมติชนสุดสัปดาห์

0 จับ ‘แอมมี่ the bottom blues’

0 เผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ศาลอาญา รัชดา ได้อนุมัติหมายจับนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ the bottom blues ที่ 429/2564 ลง 2 มีนาคม 2564 ในข้อหาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากกรณีเหตุการณ์เผาพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น

กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 3 มีนาคม ตำรวจได้จับกุมนายไชยอมรที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จแล้วนำไปโรงพยาบาลตามที่ผู้ถูกจับกุมแจ้งว่ามีอาการเจ็บป่วย ทั้งนี้ ตำรวจแจ้งว่าจะมีการดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย 2 คน

 

0 พ.ร.บ.กสทช. มีผลบังคับใช้

0 โละทิ้ง 14 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (พ.ร.บ.กสทช.) มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ทำให้กระบวนการที่ให้วุฒิสภาเลือกบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาจำนวน 14 คน โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม นั้นต้องยกเลิก เพราะตาม พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่กำหนดให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาภายใน 15 วัน นับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และกระบวนการสรรหานั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่กำหนด และกรรมการสรรหาต้องคัดเลือกบุคคลที่สมัครตามคุณสมบัติใหม่ในกฎหมาย กสทช.ฉบับใหม่กำหนด

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาทั้ง 14 คนนั้นมาตามกฎหมาย กสทช.ฉบับเก่า ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว ดังนั้น กระบวนการของวุฒิสภาต้องยกเลิกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 14 คนที่ผ่านการคัดเลือกมานั้นมีสิทธิกลับไปสมัครเพื่อคัดเลือกได้ใหม่ อย่างไรก็ดี ในกระบวนการสรรหานั้น วุฒิสภาไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง” นายพรเพชรกล่าว

และว่า ทั้ง 14 คนคงฟ้องวุฒิสภาไม่ได้ เพราะวุฒิสภาทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

 

0 ชะลอขยายเกษียณอายุ 60 เป็น 63 ปี

0 หลังโควิด-19 คลี่คลายพิจารณาใหม่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ชะลอการขยายเกษียณอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ดำเนินการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐมีงานทำหลังเกษียณ รวมถึงการบริหารกำลังคนภาครัฐในช่วงวัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสของวุฒิสภาเสนอ เมื่อทาง ก.พ.ได้รับข้อเสนอแล้วนำมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีข้อสรุปดังนี้ 1.ครม.เห็นชอบการชะลอการขยายเกษียณอายุราชการแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงระบบการคลังและงบประมาณของรัฐบาล จึงต้องชะลอไปก่อน โดยเห็นว่าควรจ่ายงบประมาณที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดการจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อสามารถจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้แล้วค่อยนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาใหม่ 2.ครม.เห็นด้วยกับการจ้างงานเพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณ ที่เสนอให้มีการกำหนดทางเลือกที่หลากหลายในการจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุราชการควบคู่ไปกับมาตรการการขยายอายุเกษียณ แต่จะต้องพิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง/สาขา เช่น ตำแหน่งที่กำลังขาดแคลนกำลังคน ตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือให้พิจารณาในรูปแบบอื่น อาทิ จ้างข้าราชการเกษียณในกรณีจ้างเหมาบริการหรือการรับงานไปทำที่บ้าน 3.การศึกษาเพื่อปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการเตรียมความพร้อม และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

 

0 กกต.ส่งให้ศาล รธน.วินิจฉัย

0 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส.

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของ 5 ส.ส. แกนนำ กปปส. ที่ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกในคดีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2556-2557 ว่า จะส่งผลให้พ้นจากความเป็น ส.ส.หรือไม่ หลังมีปัญหาข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่จำเป็นจะต้องตีความ นอกจากนี้ ยังขอให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายถาวร เสนเนียม และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ว่าพ้นจากรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ สำหรับ 5 ส.ส.ที่ถูกศาลออกหมายคุมขังเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ