ยุทธศาสตร์ ใหม่ ยุทธศาสตร์ ยึดกุมเขต บทบาท ‘พี่โทนี่’ / กรองกระแส

กรองกระแส

 

ยุทธศาสตร์ ใหม่

ยุทธศาสตร์ ยึดกุมเขต

บทบาท ‘พี่โทนี่’

 

พัฒนาการของ Tony Woodsome มาเป็น “พี่โทนี่” เป็นพัฒนาการอันทรงความหมายยิ่งในทางการเมือง

ไม่ว่าจะโดยความริเริ่มของ “พี่โทนี่” เอง

ไม่ว่าจะโดยการเสนอแนะจากบรรดา “มันสมอง” ก้อนโตจากกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย อันเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งหนุนเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคเพื่อไทย

ในที่สุด จะนำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างแหลมคม

เป็นการเปรียบเทียบกับบทบาทและการเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยึดครองเวทีมาอย่างต่อเนื่องนับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

จากเดือนพฤษภาคม 2557 มายังเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นอย่างไร

คำถามก็คือ ผลงานและความสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจสามารถลบชื่อนายทักษิณ ชินวัตร ลงไปได้ แต่ก็ไม่ได้อย่างสิ้นเชิง

ตรงกันข้าม กลับอวตารมาเป็น “พี่โทนี่”

 

ต้องยอมรับว่าบทบาทของ “พี่โทนี่” ก็เหมือนกับบทบาทของนายทักษิณ ชินวัตร และเหมือนกับบทบาทของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน

ถามว่า “ทำลาย” พรรคไทยรักไทยได้หรือไม่

โดยกลไกแห่งกฎหมาย รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 สามารถยุบพรรคไทยรักไทยลงได้ในเดือนพฤษภาคม 2550

แต่แล้วก็ปรากฏพรรคพลังประชาชน

โดยกลไกแห่งกฎหมายผ่านกระบวนการตุลาการภิวัตน์ สามารถยุบพรรคพลังประชาชนลงได้ในเดือนพฤศจิกายน 2551

แต่แล้วก็ปรากฏพรรคเพื่อไทยขึ้น

ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ไม่เพียงเป็นกระดานหกให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

หากยืนยัน พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย

 

รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยเป้าหมายเฉพาะหน้าต้องการบดขยี้และทำลาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อันตีกระทบไปยังนายทักษิณ ชินวัตร

เท่ากับเป็นการต่อเนื่องของรัฐประหารเดือนกันยายน 2549

แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการยกร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จากกระบวนการเลือกตั้งอันบิดเบี้ยวชัยชนะยังเป็นของพรรคเพื่อไทย

ได้รับเลือก 136 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้ 115

สังคมรู้ว่าทั้งๆ ที่พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกมาเป็นอันดับ 1 และผนึกพลังเป็นพันธมิตรร่วมกับพรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย

มีจำนวน ส.ส.เกินกว่ากึ่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

นั่นนอกจากเป็นผลจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่จัดวาง 250 ส.ว. และก่อให้เกิดอภินิหารในทางกฎหมายทำให้มี ส.ส.ปัดเศษเพิ่มขึ้นอีก 10 กว่าคน

ตรงนี้ต่างหากคือปัจจัยให้ “พี่โทนี่” ได้โอกาสขยายบทบาท

 

การขยายบทบาทของ Tony Woodsome สัมพันธ์กับโอกาสของพรรคเพื่อไทย ยิ่งมีการยกระดับและพัฒนาไปสู่บทบาทของ “พี่โทนี่”

ยิ่งทำให้แนวโน้ม “การเลือกตั้ง” มีความเด่นชัด

เป็นความเด่นชัดที่พรรคเพื่อไทยจะกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ส่งสมัครครบตามจำนวน 350 เขตวางน้ำหนักทางการเมืองอยู่ที่ ส.ส.ระบบเขต

เพื่อผนึกตัวรวมพลังกับพันธมิตรที่ยืนหยัดอยู่ระบบบัญชีรายชื่อ